PAM

Ha arribat el moment de començar a pensar en solucions digitals per a fomentar la transparència dels nous governs que es formaran en les pròximes setmanes.

Com ja sabràs, la llei 39/2015 i la llei 40/2015 del Procediment Administratiu Comú i de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Sector Públic, estableixen que tots els ens públics han d’enfrontar la transformació digital i treballar en un entorn sense paper. I a eCityclic podem ajudar-te a complir-les amb moltes de les nostres solucions, però una de les més rellevants ii que et poden ajudar més en matèria de transparència és el PAM (Pla d’Acció Municipal).

T’interessa poder divulgar totes les activitats, gestions i canvis que facis al teu municipi perquè la ciutadania pugui saber-ho i estar al dia de en què i com treballa la teva administració pública? Si la resposta és afirmativa, segueix llegint!


Si quieres que un consultor experto en Administración Pública y transparencia política hable contigo sólo tienes que…

HACER CLIC AQUÍ

Que és un PAM?

El Pla d’Acció Municipal és una eina per aconseguir plasmar totes les intencions polítiques d’un programa electoral sobre mesures públiques de manera  molt visual i ràpida en un calendari amb informació relacionada amb les propostes d’activitat pública d’un Ajuntament o una altra administració pública.

D’aquesta manera, s’exposa a tota la ciutadania els projectes en els que s’està treballant i la seva evolució, una gran forma de fomentar la transparència al municipi.

És una solució que té com a objectiu ajudar als nous governs a donar a conèixer la fulla de ruta del seu mandat de la que es podrà fer un seguiment.

A més a més, es pot integrar amb el Catàleg Integral de Serveis  (CIS), una catàleg organitzat en diferents nivells amb tots els serveis que ofereix un organisme públic de manera que la ciutadania pugui obtenir informació completa de les accions.

 

Com s'estructura la informació d'un PAM?

Aquesta solució estructura la informació en forma d'arbre jeràrquic format per quatre nivells:

 1. Objectius de la ciutat: fan referència a la direcció estratègica del municipi. Són objectius globals de caràcter opcional i de naturalesa marcadament transversal.
 2. Objectius estratègics: es tracta de les situacions del municipi que són millorables o problemes que es volen resoldre. És recomanable que els objectius estratègics siguin el resultat d'un anàlisi previ on s'hagin identificat de manera rigurosa les principals necessitats d'intervenció del municipi. 
 3. Objectius operatius: són metes anuals específiques i mesurables dirigides a aconseguir els objesctius estratègics. És important fer una buena priorització per a seleccionar aquests objectius operatius que es considera que contribuiràn en major mesura a la consecució dels objectius estratègics.
 4. Actuacions: són aquests productes o activitats que es desenvolupen per a donar compliment als objectius establers. A banda d'algunes excepcions, les actuacions han d'anar vinculades a un únic objectiu operatiu.  

Estructura PAM /eCityclic

 

Indicadors del PAM

Els indicadors permeten obtenir mesures relacionades amb els objectius definits en el Plan de Mandat. L'indicador més important és el grau de compliment de cada un dels items que formen part de l'estructura del Pla de Mandat.  l

El grau de consecució es defineix a nivell d'actuació i es pot calcular per a cada un dels nivells superiors (objectius operatius estrastègics i objectius de ciutat). Aquest càlcul es pot realitzar ja sigui amb una mitja aritmètica o bé amb una mitja ponderada, donant diferents pesos als items que hi ha per sota en funció de la seva importància. 

Un indicador es defineix pe ra un determinat ítem del PAM, però pot vincular-se a altres.

Existeixen diferents tipus d'indicadors:

 • Entorn: nivell de contaminació en el municipi.
 • Input: import de la partida disponible per la campaña de sensibilització.
 • Output: número d'empreses participants.
 • Impacte: percentatge d'empreses participants que redueixen els contaminants.

 

Publicació de les dades del PAM

La plataforma té habilitats camps en els que es poden  introduir les dades a cada un dels nivells, de manera pràctica i sense requerir de coneixements informàtics.

La visualització de les dades del PAM es poden filtrar de les següents formes:

 • Per mandat: es visualitzen totes les entitats del PAM corresponents al mandat en qüestió. 
 • Per mandat i any de referència: es visualitzen totes les entitats del PAM corresponents al mandat en qüestió i l'any de referència que estigui comprés entre l'any d'inici i l'any de finalització de l'execució (ambdós inclosos).  

 

Quines són els beneficis d'un PAM?

Tot i que el benefici principal i més clar és que aquest Pla d'Acció Municipal et permetrà complir amb la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, també té altres beneficis que hauries de conèxier tant per a les administracions com per a la ciutadania. i

Beneficis per a l'Administració:

 • Facilita la construcció d'una fulla de ruta.
 • Dur a terme un seguiment integral de la gestió de l¡organització. 
 • Orientar les tasques utilitzant indicadors. 
 • Localitzar on es centra més despeses i activitat. Orienta el pressupost a programes i projectes.

Beneficis per a la ciutadania:

 • Conèixer tot el valor que aporta un Servei Públic.
 • Disposar de màxima transparència en relació a l'actividad pública.
 • Obtenir una visió del conjunt de l'Ajuntament.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Arribats a aquest punt, sabem que tens ganes de poder veure una DEMO del PAM i de conèixer les funcionalitats específiques que té per a l’administració i per a la ciutadania, així que et convidem a que ens deixis les teves dades i en les pròximes 24h laborables un dels nostres consultors experts en Administració Pública Electrònica es posarà en contacte amb tu per a donar-te més informació i per a ensenyar-te la plataforma de manera gratuïta.

¡Contacta amb nosaltres!

El compromís amb la fiena ben feta és la nostra millor garantia!

Publicat el 30 de abril 2019
Comparteix a: