Ajuntament Sevilla disseny web

Ajuntament Sevilla disseny web

Estratègia de Transformació Digital

En els darrers anys l'Ajuntament de Sevilla està realitzant un gran impuls en la seva estratègia de modernització i transformació digital.

Entre algunes de les actuacions que s'han realitzat, volem destacar la renovació de la seva imatge en el món digital, amb el redisseny i reestructuració de les seves pàgines web.

En eCityclic estem molt contents d'haver estat partícips d'aquest procés de transformació digital, havent estat els encarregats del redisseny de:

Volem agrair a l'Ajuntament de Sevilla per la seva confiança en nosaltres!


Publicat el 25 de setembre 2018
Comparteix a: