Derecho al Acceso Universal a la Información

Dia Internacional pel Dret d'Accés a la Informació

El 28 de setembre es celebra el Dia Internacional per l’Accés Universal a la Informació (IDUAI) des de que es va proclamar, al 2019, en la 74ª Assemblea General de les Nacions Unides a nivell de les Nacions Unides.

Tot i que anteriorment, al 2015, ja s’havia proclamat a la Conferència General de la UNESCO després de l’aprovació de la Resolució 38 C/57.

Aquest any, es vol destacar en aquet dia, el rol i aplicació de la Llei d’Accés a la Informació d’aquest dia, per a establir un sistema sòlid d’interès públic i desenvolupament sostenible, i per a enfortir el dret a la informació i el dret humà a la cooperació internacional dins de l’àmbit d’aplicació.


La UNESCO i els seus programes intergovernamentals, com IFAP i PIDC, proporcionen una plataforma per tal que aquelles persones interessades participin ens els debats internacionals sobre polítiques i directrius en matèria d’accés a la informació.

 

IFAP, Programa Informació per a Tots

Sabies què des de 2011 existeix IFAP, el Programa d’Informació per a Tots? Es va crear amb l’objectiu d’ajudar als Estats Membres de la UNESCO a desenvolupar i aplicar polítiques nacionals d’informació i estratègies de coneixement en un món que utilitza cada cop més les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Per a aconseguir aquest objectiu, el Programa concentra els seus esforços en aquestes sis àrees:

 • Informació pel desenvolupament: és una eina per a l’empoderament, posant a disposició de la ciutadania les xifres de planificació dels pressupostos governamentals, mitjançant processos de licitació transparents i competitius, mitjançant una major rendició de comptes de les oficines governamentals, etc. I a la vegada, és una eina per a augmentar les oportunitats i la seguretat dels medis de vida. El tema principal latent és la necessitat de recalcar la rellevància i la utilitat de la informació, a banda de la importància de l’accés a la informació.
 • Alfabetització en informació: permet a persones de tots els àmbits de la vida buscar, avaluar, utilitzar i crear informació de manera eficaç per tal d’aconseguir els seus objectius personals, socials, professionals i educatius. Les persones alfabetitzades en informació poden accedir a informació sobre la seva salut, medi ambient, educació i treball, i prendre decisions importants sobre les seves vides.
 • Preservació de la informació: s’implementarà principalment enfortint els principis bàsics del Projecte Memòria del Món, anant més enllà dels seus registres i actuant com un catalitzador per a recordar als que prenen decisions i al públic. L’accés universal a la informació és un requisit previ per a la construcció d’una societat del coneixement. Al llarg de la història, les biblioteques i els arxius sempre han estat els guardians del patrimoni humà.
 • Ètica de la informació: cobreix els aspectes ètics, legals i socials de les aplicacions TIC i es deriva de la Declaració Universal de Drets Humans. Una de les qüestions ètiques més desafiants és l’accés a la desigualtat a les TIC entre països i entre comunitats urbanes i rurals dins dels països. Junt amb els beneficis d’un món connectat digitalment, ve l’amenaça del mal ús i l’abús. Els països ja estan establint mecanismes per a protegir a la seva població d’aquests riscos, com garantir la seguretat dels nens a Internet, però està clar que és necessari treballar per a abordar l’impacte ètic de la societat de la informació. IFAP treballa amb les seves institucions associades per a aconseguir-ho.
 • Accessibilitat a la informació: comprèn tots els temes relacionats amb la disponibilitat, accessibilitat i assequibilitat de la informació, com el multilingüisme, les metadades, el software de codi obert, el contingut obert, la interoperabilitat, les llicències Creative Commons i l’atenció a les necessitats especials de les persones amb discapacitats.
 • Multilingüisme: els idiomes permeten a les persones entendre i descriure el món, comunicar-se i transmetre coneixements.

 

Programa Internacional pel Desenvolupament de la Comunicació

El PIDC o Programa Internacional pel Desenvolupament de la Comunicació és un fòrum multilateral del sistema de les Nacions Unides creat per a mobilitzar a la comunitat internacional amb l’objectiu de debatre i promoure el desenvolupament dels mitjans de comunicació en els països en desenvolupament. Aquest programa dona recolzament a projectes de mitjans de comunicació i pretén garantir un entorn saludable pel creixement de mitjans de comunicació lliures i pluralistes en els països en desenvolupament.

A l’oferir ajuda als projectes, el PIDC es guia per les següents prioritats:

 • Recolzar el pluralisme dels mitjans (en particular els mitjans comunitaris) i la independència (millorar l’autoregulació i els estàndards professionals).
 • Promoure la seguretat dels periodistes.
 • Contrarestar el discurs d’odi en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, promoure la pràctica del periodisme sensible al conflicte i / o promoure el diàleg intercultural / interreligiós entre periodistes.
 • Recolzar la reforma de la llei que fomenti la independència dels mitjans de comunicació.
 • Realitzar avaluacions i investigacions dels mitjans de comunicació basades en els Indicadors de desenvolupament dels mitjans (IDM) de la UNESCO, els Indicadors sensibles al gènere pels mitjans (GSIM) o els Indicadors de seguretat dels periodistes.
 • Creació de capacitat per a periodistes i directors de mitjans, inclosa la millora de l’educació en periodisme (utilitzant el model de currículum de la UNESCO per a l’educació en periodisme).

Si desitges assistir als principals actes organitzats per a la commemoració del Dia Internacional de l’Accés Universal a la Informació pots fer-ho a través d’aquest enllaç de la UNESCO.

 

 

 

Publicat el 22 de setembre 2021
Comparteix a: