Entrada en vigor Administració Electrònica

Tranquils, de moment no és necessari complir amb la 39/2015

Com ja sabreu el mes d'octubre passat es va allargar el termini per a l'entrada en vigor de la Llei 39/2015. Tranquils, no és necessari complir amb l'obligació de tenir-ho tot electrònic fins a 2020, així que podem dedicar-nos a altres coses més urgents.


Coneixes totes les nostres solucions?

Descobreix-les!

Això és el que alguns van pensar en conèixer la notícia de la pròrroga oferta mitjançant el Reial decret llei 11/2018 del 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Alguns per desconeixement i amb la idea de disposar de més temps per a poder posar-se al dia, uns altres com a excusa per no haver de posar-se a això. Però la realitat és que no ens enganyem, la llei fa ja temps que va entrar en vigor, només queden ajornats els efectes d'algunes de les previsions que contempla la llei.

Concretament:

  • Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)
  • Registre Electrònic
  • Registre de Funcionaris públics Habilitats
  • Punt d'Accès General Electrònic
  • Arxiu únic electrònic

És més, alguns d'aquests elements, el que es demora no seria la seva entrada en vigor, perquè ja hauria de disposar-se d'ells fa temps, sinó a disposar d'ells en els termes de la llei 39/2015 és a dir, bàsicament al que es refereix la interoperabilitat. De fet així és com ho ha interpretat el Consorci AOC, que seguirà amb el seu full de ruta en la posada a la disposició de totes les eines i insta als ajuntaments que així ho facin, doncs no cal deixar-lo per a l'últim moment o quan arribi la data tornarem a estar en la mateixa situació d'incompliment.

I això no suposa només un problema intern i d'incompliment de la llei. Fins i tot va més enllà de les possibles responsabilitats que puguin derivar-se de l'incompliment de les obligacions de tramitació electrònica. Això reverteix en un mal servei al ciutadà i a privar-li de l'exercici dels seus drets entre els quals es troba el dret a relacionar-se per un canal electrònic. Al cap i a la fi, aquesta és la finalitat que persegueix l'Administració Pública, un bon servei al ciutadà.

Si existeix obligació de permetre la tramitació electrònica, com a conseqüència directa és necessari disposar d'un registre electrònic, si no disposem d'ell, com li permetrem a l'interessat que presenti els documents per aquest canal? Potser podem demorar la interoperabilitat dels registres electrònics, però el que no es pot demorar perquè ja s'hauria de disposar (fins i tot ja des de la llei 11/2007) és d'un registre electrònic i, seguint aquesta mateixa lògica, si disposem de documents electrònics, on els conservarem per a garantir la seva perdurabilitat, integritat i autenticitat si no disposem d'un arxiu electrònic?

No cal posar-se excuses per a avançar en la implantació d'una Administració totalment electrònica. Podem pensar que no fa falta complir-ho encara però el temps corre i si no se segueix amb el projecte.

A eCityclic sabem que és un tema molt tractat però no per això menys important i, sobre la base de l'experiència que tenim en aquest àmbit, volem recordar que si no es disposa de recursos, cal acudir a les entitats que presten aquests serveis per a donar suport a les de menor grandària (com per exemple les Diputacions) i si es disposa de recursos però potser no de temps, o simplement no se sap com abordar-ho, existeixen múltiples empreses en el sector públic especialistes no només en solucions d'administració pública sinó també en l'acompanyament i assessorament per a la seva implantació i gestió del canvi.

Publicat el 19 de febrer 2019
Comparteix a: