Gestor Expedients – ARCA

L’equip d’eCityclic hem tingut el plaer de treballar en el desenvolupament i implantació del Gestor d’Expedients d’ARCA (Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya), la xarxa regional de desenvolupament rural de Catalunya que recolza i representa als Grups d’Acció Local (GAL) catalans.

Imatge de Gestor Expedients – ARCA

Projecte per a ARCA

El Gestor d’Expedients ha estat implantant en tan sols 2 mesos gràcies a la col·laboració dels clients, l'AOC i el bon enteniment amb l’equip d’eCityclic.

L’objectiu d’ARCA era disposar d’una eina digital que els permetés aprofitar i compartir dades comuns entre els 10 ens que conformen l’ARCA, per a no haver de duplicar tasques i que a la vegada permetés parametritzar dades pròpies de cada ens. És a dir, que ha estat un complex projecte multitenant per a unificar el sistema de treball de tots els ens d’ARCA.

A nivell d’integracions amb el Gestor d’Expedients s’ha treballat amb eTram, Registre i eNotum per petició d’ARCA.

El Gestor d’Expedients és una eina en modalitat Cloud-SaaS, basada en un sistema integral d’informació, gestió i tramitació electrònica administrativa que permet la gestió de documents electrònics, i en la seva extensió d’expedients electrònics i la relació de forma telemàtica amb la ciutadania, empreses, ens i resta d’administracions públiques.

Aquesta plataforma està dissenyada per a facilitar la feina als treballadors d’ARCA, per això és responsive, usable i accessible, amb una estructura clara i simple dels continguts perquè l’usuari pugui treballar en un sol entorn i visualitzar de forma conjunta tots els elements que necessita (ja siguin documents electrònics, documents pendents de firma, anotacions de registre i/o diligències i tràmits. De fet, actualment, ja hi ha gairebé 100 persones treballant diàriament amb el Gestor d’Expedients i ens consta que el nivell de productivitat ha millorat gràcies al Gestor d’Expedients.

 

Beneficis del Gestor d'Expedients eCityclic

El nostre Gestor d’Expedients ha estat escollit per les seves característiques:

  • Flexibilitat i escalabilitat, garantint la seva evolució i adaptació constant als canvis normatius i organitzatius.
  • Neutralitat tecnològica, usant estàndards oberts així com, en el seu cas i forma complementària, estàndards d’ús generalitzat per la ciutadania.
  • Accessibilitat a la informació i als serveis públics per mitjans electrònics d’una manera segura i comprensible.
  • Seguretat en relació a la identitat, la integritat, la conservació i, si és necessari, la confidencialitat de la informació i de les transaccions.
  • Garantia d’autenticitat i d’accés als documents.
  • Interoperabilitat entre els mitjans electrònics de les diverses administracions públiques.
  • Documentació i formació pels usuaris.
  • Garantia, manteniment i suport.

Esperem seguir sent partners tecnològics d’aquesta associació en altres projectes per a seguir impulsant l’Administració Electrònics en els seus ens.

Tipus de projecte: Gestión interna,