Portal web | Delegació de Cultura del Ajuntament de Còrdova

L'Ajuntament de Còrdova ha tornat a confiar en nosaltres per a realitzar un nou projecte. En aquesta ocasió hem realitzat un Portal Web per a la seva Delegació de Cultura.

Un site web que proporciona una integració i millora en la gestió dels continguts web, afectant positivament en els processos de treball intern. A més, hem realitzat una modernització tecnològica que permet la millora de la usabilitat dels ciutadans i facilita la convergència amb els demès sistemes municipals.

Veure projecte

 

  • Portal Web Delegación Cultura
  • Agenda Cultural
  • Equipamientos
  • Portal web | Delegació de Cultura del Ajuntament de Còrdova 3

Descripció del Projecte:

S'ha entregat una solució  a mesura, basada en els serveis de desenvolupament Web i en un gestor de continguts especialitzat per al desenvolupament de portals web de les Administracions Públiques (Plone, www.plone.org ). També s'ha integrat un gestor de dades obertes (CKAN, http://ckan.org ), que ofereix un alt nivell de seguretat i amb un software de codi obert, complint amb els requisits necessaris per a garantir el assoliment dels objectius de l'Ajuntament, i per tant, el èxit del projecte del nou Portal Web.

La creació i disseny del nou portal s'ha implementat amb la última tecnologia, adaptant-lo als dispositius actuals i afavorir la usabilitat i accés a la informació.

Durant tot el projecte s'ha treballat en la millora de les condicions de l'accessibilitat a la informació i la comunicació dels serveis, activitat i continguts relacionats amb la Delegació de Cultura susceptibles de ser comunicades a través d'Internet a la població en general, tenint en compte a les persones amb discapacitat física i/o sensorial.

En la implementació del projecte , ens hem centrat en els següents criteris:

  • Garantir la seguretat i confidencialitat tant interna com externa.
  • Accessibilitat alta, arribant a Triple A on ha set possible, i com a mínim la doble A.
  • Eficàcia en la gestió de la informació, permitent capturar-la en un únic punt de la organització que pugui distribuir-la pels canals que es desitgin en cada moment.

Una característica a destacar és que tots els desenvolupaments i productes tenen llicencia de codi obert.

 

Més informació sobre la nostra solució  "Portal Web Municipal"

Tipus de projecte: Comunicación,