Auditories de Seguretat

La garantia d'un sistema completament segur

Comptem amb un equip propi especialitzat en realitzar auditories de seguretat per analitzar els sistemes d'informació i aplicacions de qualsevol organisme públic.

Tipus de Solució: Consultoría

  • Auditories de Seguretat 0

Com es realitza la Auditoria de Seguretat

public://analisis_tecnico.png

Anàlisi previ i exhaustiu per identificar vulnerabilitats

public://equipo.png

Disposem d'un equip de professionals

public://acciones_y_recursos_0.png

Indiquem mesures preventives de reforç i correcció

Un treball en equip

El nostre equip col·labora íntegrament amb els responsables de sistemes de cada organisme per garantir que les nostres solucions han estat implantades amb total seguretat i no existeixen vulnerabilitats.