Què és un WorkFlow?

La solució per automatitzar processos

Els fluxos de treball (WorkFlow), consisteix en l'estudi de totes les operacions que realitza una administració pública per entendre com està estructurada la seva informació, el seu ordre correlatiu, com es sincronitza i com flueix la informació dins dels diferents departaments de l'ens.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • BPM - WorkFlow

Beneficis del WorkFlow

public://planificacion.png

Millora la planificació municipal

public://productividad.png

Augmenta la productivitat

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Una Administració Pública organitzada

Dedicar esforç a entendre com està estructurada l'Administració permet que en el futur es pugui fluir i realitzar tots els processos de forma àgil, intel·ligent i a temps.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Facilitat d'ús

  El mòdul de BPM del nostre gestor d'expedients, està pensat perquè els usuaris puguin dissenyar els seus procediments i fluxos de treball sense la necessitat de coneixements tècnics avançats. D'aquesta manera es disposa de llibertat per poder modificar i generar nous procediments en tot moment.

 • Modelatge de WorkFlow

  Creació de procediments guiats amb un sistema de Drag & Drop simple i intuïtiu amb el sistema de modelatge de JSON Graph.

 • Procediments Guiats

  El disseny de cada procediment pot formar-se amb tants tràmits i subprocediments com es desitgin, així com elements condicionals en els quals es permet diverses alternatives en acabar una tràmit, per poder triar per part dels usuaris.

 • Parametrització de les fases

  En cada fase / tràmit del procediment, es permet introduir informació bàsica del tràmit, permisos del perfil tramitador, camps personalitzats i altra informació.
 • Gestió d'expedients

  Un cop definit el procediment guiat, serà habilitat de forma automàtica per ser seleccionat en la generació d'un nou expedient, de manera que s'anirà guiant als usuaris en els diferents tràmits que han d'anar realitzant.

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.