Què és un WorkFlow?

La solució per automatitzar processos

Els fluxos de treball (WorkFlow), consisteix en l'estudi de totes les operacions que realitza una administració pública per entendre com està estructurada la seva informació, el seu ordre correlatiu, com es sincronitza i com flueix la informació dins dels diferents departaments de l'ens.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • BPM - WorkFlow

Beneficis del WorkFlow

public://planificacion.png

Millora la planificació municipal

public://productividad.png

Augmenta la productivitat

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Una Administració Pública organitzada

Dedicar esforç a entendre com està estructurada l'Administració permet que en el futur es pugui fluir i realitzar tots els processos de forma àgil, intel·ligent i a temps.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Facilitat d'ús

  El mòdul de BPM del nostre gestor d'expedients, està pensat perquè els usuaris puguin dissenyar els seus procediments i fluxos de treball sense la necessitat de coneixements tècnics avançats. D'aquesta manera es disposa de llibertat per poder modificar i generar nous procediments en tot moment.

 • Modelatge de WorkFlow

  Creació de procediments guiats amb un sistema de Drag & Drop simple i intuïtiu amb el sistema de modelatge de JSON Graph.

 • Procediments Guiats

  El disseny de cada procediment pot formar-se amb tants tràmits i subprocediments com es desitgin, així com elements condicionals en els quals es permet diverses alternatives en acabar una tràmit, per poder triar per part dels usuaris.

 • Parametrització de les fases

  En cada fase / tràmit del procediment, es permet introduir informació bàsica del tràmit, permisos del perfil tramitador, camps personalitzats i altra informació.
 • Gestió d'expedients

  Un cop definit el procediment guiat, serà habilitat de forma automàtica per ser seleccionat en la generació d'un nou expedient, de manera que s'anirà guiant als usuaris en els diferents tràmits que han d'anar realitzant.