Què és la Carpeta Empresa?

La solució per apropar l'Administració digital a les empreses

La Carpeta Empresa és el portal d'accés i tramitació de les persones físiques i els col·legiats professionals, de manera que puguin relacionar-se de forma electrònica i amb plena validesa legal amb l'Administració Pública.
Una eina imprescindible per a les Administracions Públiques, de manera que les empreses i professionals puguin complir amb la seva obligació legal de relacionar-se electrònicament.

Tipus de Solució: Tramitació

 • Carpeta Empresa 0

Beneficis de la Carpeta Empresa

public://participacion_ciudadana.png

Fomenta la participació ciutadana

public://certificado_figital.png

Certifica la identificació i signatura digital

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

public://catalogo_servicios.png

Catàleg de Serveis i Tràmits

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

Marc Legal

La nostra solució permet complir amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 11/2007, de Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Per a la Empresa

  • Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)
  • Gestió de cita prèvia amb diferents departaments municipals
  • Suport a emprenedors i tramitació online
  • Consulta i tramitació de sol·licituds que afecten al exercici laboral d'empreses, emprenedors, PYMES i organitzacions.
  • Sistema de pagament via TPV
  • Interoperabilitat de les dades
 • Per a l'Administració

  • Permet configurar a els Usuaris i permisos del sistema: editors de tràmits, Gestors de tràmits, Supervisors, etc...
  • Facilita la creació de tràmits amb les seves característiques, usuaris assignats ... i la classificació del tràmit dins del Catàleg
  • Agilitza la gestió dels tràmits i actualitza la informació amb altres sistemes integrats.
  • Ofereix la possibilitat de definir fluxos de treball.
  • Sistema d'avisos mitjançant correu electrònic sobre l'arribada de noves peticions, la proximitat dels terminis establerts, etc.
  • Permet la integració amb altres sistemes programari de l'ajuntament: gestió d'expedients, etc.
  • Ofereix Serveis Web d'E / S per a comunicar la plataforma de tràmits amb altres plataformes.