L'aplicació de gestió de trameses d''eCityclic és una solució claus en mà que permet la gestió electrònica de les remeses d'informació que fa l'Àrea d'Intervenció als diferents organismes estatals, així com un control dels documents adjunts que hi estan relacionats. És una manera fàcil de gestionar les remeses, els documents, versions, estats, periodicitats d'enviament, amb un entorn visual i intuïtiu.

Tipus de Solució: Gestió Interna

Principals funcionalitats

  • Gestió de les dades de l'enviament, que ens permet guardar qui l'ha creat, quina llei afecta l'enviament, quin és l'organisme receptor, quin és el càrrec que signa la remissió, així com informació addicional, comentaris i detalls d'enviament. Finalment, fa possible el control de data d'enviament, pròrroga i data límit.
  • Control per estats. L'enviament disposa de diferents estats segons els quals es mostraran per colors en funció de l'estat en el qual es trobi para facilitar la localització de les diferents remeses d'una forma senzilla i visual.
  • Camps personalitzats. Es poden crear camps personalitzats (metadades) per a documentar i registrar qualsevol informació que es consideri convenient.
  • Històric i versions de documents. Gestió dels documents adjunts que formen part, o puguin haver format part en algun moment previ de la tramesa.
  • Manteniment i flexibilitat de les entitats relacionades, que permetrà definir i configurar qualsevol de les entitats relacionades com poden ser els ens, organismes, tipus d'enviaments, estats ...
  • Periodicitat i rèplica de tramesa, que permet definir-les i enviar-les amb periodicitat, mantenint les dades generales per a la sèrie d'enviaments i personalitzant les dades específiques de cadascuna de les repeticions de l'enviament. Els enviaments es podran replicar, sigui un enviament puntual o per períodes.
  • Selecció i cerca d'enviaments. Les trameses es poden cercar i filtrar per estat, organisme, tipus d'enviament, llei, data i qualsevol text que formi part de l'enviament.