Què és el Registre E/S?

La solució per a portar el registre del teu ens

El Registre d'Entrada i Sortida permet registrar amb plena validesa legal, certificat de data i hora, l'entrada de documents (sol·licituds, queixes, reclamacions o escrits) dirigits a l'Administració tant en l'àmbit presencial com telemàtic. De la mateixa manera, permet la sortida de qualsevol notificació, comunicació, o document dirigit al ciutadà.

Tipus de Solució: Gestió Interna

 • Registre Entrada i Sortida
 • Registre Entrada i Sortida
 • Registre Entrada i Sortida

Beneficis del Registre d'Entrada i Sortida

public://portafirmas.png

Integrat amb el sistema de Porta Signatures

public://medio_ambiente.png

Millora l'eficiència i estalvia en recursos

public://cumple_con_la_ley.png

Compleix amb la Llei

Marc Legal

La nostra solució permet complir amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, i amb la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Funcionalitats de la nostra solució

 • Registre d'Entrada i Sortida

  • Dades del registre d'entrada i del registre de sortida
  • Comprovació de dades en taules auxiliars
  • Entrada de documents procedents d'altres administracions
  • Reenviament de documents presentats per part de l'interessat
  • Cerca i recuperació de registres
  • Modificació de dades del registre
  • Mecanismes de consolidació
  • Integració amb sistemes de gestió de tercers
  • Accés d'aplicacions externes a les funcions de registre
  • Identificació de registres
  • Impressió de certificats o justificants de registre
 • Distribució

  • Gestió de distribució entre oficines de registre d'un mateix sistema
  • Distribució de registres d'entrada entre oficines de registre i unitats administratives
  • Relació diària electrònica de documents distribuïts
  • Operacions de distribució: acceptació del registre, rebuig del document, redistribució del document
  • Documents rebutjats en la distribució
  • Accés d'aplicacions ofimàtiques a la safata d'entrada
  • Moviment d'apunts registrats de sortida
 • Compulsa

  • Compulsa de documents i expedició de còpies
  • Tractament de documents compulsats
  • Firma reconeguda de funcionaris públics
  • Fitxa de gestió del document compulsat
  • Expedició de copies de documents compulsats
 • Consultes i informes

  • Resultats de cerques de registres
  • Informes i llistats de registre
 • Gestió de documents

  • Dispositius de segellat
  • Dades del segell de validació
  • Relacions entre documents
  • Captura i emmagatzematge de documents registrats
  • Formats d'emmagatzematge, recuperació i consulta
  • Seguretat, integritat i confidencialitat de les dades emmagatzemades
  • Informació de la fitxa de gestió del document
  • Autenticitat i validesa dels documents digitalitzats
  • Empremta electrònica i mecanismes de confrontació
  • Restricció d'ús i operacions sobre documents
 • Intercanvi Registral

  • Intercanvi registral entre sistemes de registres diferents
  • Informació del registre en l'intercanvi registral
  • Intercanvi registral: captura automàtica, transmissió de documents annexos, registres agrupats en missatges, format i protocol d'enviament, confidencialitat, integritat i no repudi de la informació
  • Tractament de missatges d'intercanvi registral: pre-anotació, registre automàtic, devolució
  • Registres transmesos correctament
  • Agrupació de missatges de resposta
  • Compliment de la LOPD en la informació intercanviada
 • Administració

  • Format del nombre de registre
  • Parametrització del model de dades de registre
  • Parametrització de formats de presentació
  • Administració de taules auxiliares
 • Auditoria

  • Informació traça de modificació
  • Dades d'auditoria
  • Consulta de traçabilitat dels documents distribuïts
  • Traçabilitat en l'intercanvi registral

Preguntes freqüents

 • Una Administració Pública digital?

  El nostre lema és "impulsar el canvi per aconseguir una administració pública digital". Volem ajudar les administracions públiques en la seva adaptació a les noves tecnologies que permeten una transformació en la comunicació amb la ciutadania i optimitzar la seva gestió administrativa.
  Ens agrada dir: La Administració digital es fàcil, intel·ligent i ràpida !

 • És fiable l'Administració Pública digital?

  Les nostres solucions estan integrades a múltiples sistemes de Porta Firmes i segell de temps que permeten certificar i autentificar la identitat i signatura digital dels usuaris.
  A més, treballem amb servidors cloud Microsoft Azure (situades a Madrid) que ens permeten garantir l'autenticitat, integritat, disponibilitat i inalterabilitat dels documents i expedients.

 • Com es garanteix la seguretat?

  Totes les nostres solucions estan plantejades tècnicament per complir amb l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat).
  Ens preocupem per la seguretat dels nostres clients, i treballem contínuament en possibles millores per ser cada vegada més segurs.

 • Es poden fer integracions?

  Totes les nostres solucions estan dissenyades tècnicament per permetre la integració amb altres serveis o aplicacions que disposin Serveis Web (REST).  Per tant, podem integrar les nostres solucions amb terceres aplicacions i proveïdors.
  Volem facilitar que les administracions públiques puguin treballar amb diferents proveïdors amb plena interoperabilitat i així facilitar el canvi cap a una administració pública completament digital.

 • Es pot personalitzar el disseny?

  Si, adaptem les plataformes al disseny corporatiu de l'ens (amb els mateixos colors, imatge, logotip / escut ...). D'aquesta forma la ciutadania pot identificar ràpidament amb quina Administració està relacionant-se.