El gestor d'expedients i documents Online

El gestor d'expedients i documents Online

Plataforma de gestió d'expedients i documents en línia

El gestor d'expedients i documents Online

Una plataforma en línia, modular i que permet la gestió intel·ligent dels expedients i documents en les administracions públiques.

Mòduls

Totes les funcionalitats que podràs realitzar amb la plataforma de Anexaclic

 • Expedients

  Gestiona, consulta i tramita els expedients electrònics.

 • Registre E/S

  Realitza els assentaments d'entrada i sortida en el Registre.

 • Portafirmes

  Permet la gestió de la signatura electrònica dels documents.

 • Documents

  Digitalitza, crea i gestiona tots els documents electrònics.

 • Secretària i Òrgans

  Administra i gestiona els decrets, propostes i sessions.

 • Business Intelligence

  Disposa d'un panell amb les estadístiques més destacades.

 • BPM Workflow

  Permet definir fluxos de treball dels procediments.

 • Tercers

  Disposa d'una base de dades única d'interessats i representants.

Gestió d'expedients electrònics des de mòbil

Expedients

Gestiona

Facilita la gestió de expedients de manera que es pugui realitzar un seguiment complet des de l'inici fins a la finalització.

Tramita

Permet tramitar els procediment sense guiar o de forma guiada (Workflow).

Notifica

La plataforma està completament integrada amb altres solucions permetent realitzar les notificacions de forma automatitzada.

Consulta

Permet consultar i visualitzar de forma ràpida i senzilla la informació de tots els expedients.

Secretària i òrgans

 
Proposta

Inicia les propostes dels òrgans individuals i col·lectius de la teva ens per poder presentar-los en les sessions.

Gestiona

Tramita les propostes entre els diferents membres i distribueix la documentació entre els òrgans.

Sessions

Gestiona i publica les sessions del ple i altres òrgans amb la solució d'àudio-Vídeo Actes.

Gestió de Secretària i Òrgans col·legiats en línia
Gestión online de un Expediente electrónico

Beneficis del Gestor d'Expedients

 • Facilitat d'ús

  La interfície accessible i simplificada permetent un ràpid aprenentatge.

 • Seguretat

  Possibilitat d'allotjament en servidors propis, o servidors Cloud que garanteixen l'ENS.

 • Sense llicenciament

  Usuaris il·limitats i amb disponibilitat d'accessos als connectors via WebServices (API pública).

 • Ràpida implantació

  Implantació total de Anexaclic en terminis ajustats i reals.

Integracions

Anexaclic disposa de serveis web REST per integrar amb altres aplicacions i serveis de tercers.

Marc normatiu

Llei 39/2015 / Llei 40/2015

 • Llei de Transparència i Bon Govern
 • Llei de Signatura electrònica
 • Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)
 • Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)
 • Electronic Identificaction
 • Authentication and trust Services (eIDAS)
Compliment ENS i ENI

Projectes destacats del nostre Gestor d'Expedients Online

Anexaclic: El gestor d'expedients Online - Ajuntament de Bellpuig

L'Ajuntament de Bellpuig ha confiat en eCityclic per a la implantació d'un gestor d'expedients Digital. Sens dubte, un gran i important pas cap a la innovació i transformació digital del qualsevol ens públic.

Notícies relacionades amb Anexa: Gestor d'Expedients Online