Àudio Vídeo Actes – Ajuntament de Màlaga
 • 01 October 2020
 • Àudio VídeoActa

Descripció del Projecte

L’Ajuntament de Màlaga desitjava dotar als òrgans col·legiats de l’ajuntament d’un sistema informàtic de registre i confecció d’actes en suport electrònic. I el nostre equip fou l’encarregat d’implantar la plataforma d’Àudio Vídeo Actes.

http://videoactas.malaga.eu/

Visita la web http://videoactas.malaga.eu/ per a descobrir la part pública de la pataforma d'Àudio Vídeo Actes de l'Ajuntament de Màlaga. 

 • Ajuntament de Màlaga

Tipus de projecte:

 • +565

  mil
  Els habitants de Màlaga
 • +30

  users
  Membres participants connectats
 • 3

  mesos
  Temps d'implantació total de la solució
 • 88

  actes
  Actes publicades a 01/10/20

 Ajuntament de Màlaga

Màlaga és una ciutat costera andalusa amb més de 565.000 habitants i la sexta més poblada de tota Espanya. Fundada al segle VIII, és una de les ciutats més antigues d’Europa. I algunes de les seves atraccions turístiques més famoses són el teatre Romà i les piles de Garum, així com l’Alcazaba, el Santuari de la Victoria i el Palau de Buenavista.

L’Ajuntament de Màlaga està situat a l’avinguda Cervantes, just davant d’un parc amb jardins botànics i molt a prop del mar en un edifici construït al 1919.

 

El repte

Se’ls presentaven dos reptes a nivell de les actes i les sessions del Ple. Per una banda, disposar d’un sistema informàtic que, de manera automàtica, transcrigués les actes de les sessions plenàries, i per una altra banda, implantar una solució que fomentés la transparència i s’alineés amb les directrius d’una Administració 100% Electrònica.

 

La solució

La plataforma de l’Àudio Vídeo Actes és un sistema complet de producció d’Actes Plenàries Digitals, incloent funcionalitat de gestió, publicació i consulta de les actes municipals dels òrgans col·legiats en un entorn visual i flexible, adaptat als dispositius mòbils i amb disseny responsiu. A més a més, també permet gestionar la publicació de les actes municipals en format digital i amb plena validesa legal.

 

El resultat final

Ara és l’Ajuntament de Màlaga disposa d’una plataforma per a gravar i gestionar les seves sessions plenàries, gràcies al desenvolupament en codi obert, amb una tecnologia responsive. La subtitulació es realitza sense intervenció humana.

Concretament, disposen d’un portal públic enfocat per a la ciutadania amb disseny adaptat a la imatge corporativa de l’Ajuntament de Màlaga. I d’un portal privat (intranet) amb dues vistes: una d’Administració, per a Secretaria, on es realitza la gestió, firma i publicació de la vídeo acta; i una altra d’òrgans col·legiats, pels membres col·legiats, on disposen d’un Repositori documental i de sessions, entre altres funcionalitats.

Ambdós portals tenen un entorn amigable fàcil d’utilitzar, molt intuïtiu tant per a la ciutadania com pels membres col·legiats i el personal de secretaria. Senzill, amb un disseny net, clar i elegant acord amb la imatge corporativa de l’Ajuntament de Màlaga.

Gràcies a la plataforma d’Àudio Vídeo Actes, ara a l’Ajuntament de Màlaga, poden gestionar les actes, la seva publicació en format digital i amb plena validesa legal, controlar els fluxos de treball per a signar i publicar les actes o els arxius que formen part d’aquestes, complir amb la Llei 40/2015 de règim jurídic del Sector Públic (per a ser específics, els articles 17 i 18 de Convocatòries i sessions) i altra normativa que sigui d’aplicació. I a més a més, a les actes consten els assistents, l’ordre de dia, el lloc i temps en que s’han realitzat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un o una membre ho sol·licita, una explicació succinta de la seva opinió.

T'interessa alguna d'aquestes solucions? La millor manera de conèixer-les és a través d'una demo.

Sol·licita una demo!