dades obertes

Una de les plataformes més importants per a un ajuntament que desitja realitzar un bon govern obert i avançar en el seu camí cap a una Administració 100% electrònica és el Portal Open Data o Portal de Dades Obertes, el lloc on es publiquen totes les dades que genera una Administració Pública de forma que la ciutadania pugui accedir a aquestes i reutilitzar-les.

El Portal de Dades Obertes promou la transparència, compleix amb la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb la Llei 18/2015 sobre reutilització de la informació del sector públic. I a més a més, dóna la informació del municipi i de gestió administrativa.

Però... què són exactament les dades obertes?


Vols rebre les nostres newsletters?

Subscriu-te ara!

Què són les dades obertes?

La definició de dades obertes podria ser la d’aquelles dades a les que qualsevol membre de la ciutadania pot accedir, reutilitzar i compartir lliurement per a ajudar a millorar serveis, impulsar el creixement de l’economia i protegir el planeta.

Les dades obertes funcionen gràcies a la interoperabilitat, que com t’expliquem en “Què és la Interoperabilitat”? és la capacitat de comunicació entre diferents sistemes de dades perquè la informació pugui ser compartida, accessible des de diversos entorns i compresa per qualsevol d’aquests.

 

Principis de les dades obertes

A l’octubre de 2015 es va realitzar a Mèxic l’esdeveniment de l’Aliança pel Govern obert on es va crear la Carta Internacional de Dades Obertes que inclou 6 principis bàsics de dades obertes, però guiant-nos per guies, llistats i documents d’altres administracions a nivell mundial, creiem que és important tenir-ne en compte 4 més. A continuació, la nostra llista de 10 principis de dades obertes:

  1. Obertes por defecte

Al tractar-se d’informació governamental, sempre hauria d’estar oberta per defecte, sense la necessitat de que ningú hagi d’aprovar explícitament que aquesta informació sigui pública i accessible.

Al parlar d’informació governamental no tan sols ens referim a la informació i dades generades pels governs, sinó també a les generades per organitzacions i agències que desenvolupen serveis pels governs, com per exemple, indústries extractives, infraestructures de transport, etc...

 

  1. Completes

Per a poder accedir a tota la informació governamental és imprescindible que aquesta estigui digitalitzada. Les dades obertes no poden estar afectades per qüestions relatives a la privacitat, la seguretat o privilegis vàlids.

 

  1. Primaris

Les dades s’han de proporcionar amb el més alt nivell de detall possible (granularitat), sense agregacions o modificacions. S’ha de facilitar informació sobre com s’han obtingut, on es troba la documentació original per a poder comprovar i verificar la seva validesa.

 

  1. Oportuns

Es donarà prioritat a la difusió de dades que sigui time sensitive, és a dir, aquelles que es proporcionin en temps real posat que hi ha dades que solament tenen valor durant un temps determinat.

 

  1. Accessibles i utilitzables

Les dades han de ser tan accessibles com sigui possible tant a través de mitjans físics com electrònics per a evitar desplaçaments. Les dades han d’estar disponibles en múltiples formats per a poder ser consultats per qualsevol membre de la ciutadania, incloent a aquelles persones amb discapacitat. I sobre tot, no han de tenir restriccions tecnològiques.

 

  1. Comparables i interoperables

Les dades han de ser fàcils de comparar entre sectors i estructurats i estandarditzats per a recolzar la interoperabilitat, traçabilitat i reutilització efectiva.

 

  1. Gestionable digitalment

S’ha de permetre el processament automatitzat de les dades per màquines electròniques, incloent codificació que permeti aquest procés automàtics en el moment de la publicació.

Per tant, s’ha d’evitar la publicació de dades en formats no estructurats com arxius PDF i fer-ho en formats estructurats com CSV, JSON o RDF.

 

  1. Permanents

La informació ha d’estar a disposició de forma permanent i en cas que es modifiquin les dades, s’ha d’indicar de manera oportuna.

 

  1. No discriminatoris

La informació ha d’estar disponible per a tota la ciutadania, sense que sigui necessari realitzar una sol·licitud o qualsevol altre tràmit a través d’interfícies web com d’APIs públiques.

 

  1. Lliures de llicència

L’ús de les dades no ha de sotmetre’s a cap regulació que restringeixi la seva reutilització excepte, de forma raonable, quan hi hagi aspectes relatius a la privacitat o la seguretat.

Per a permetre la reutilització i comercialització de la informació, les dades han de tenir una llicència oberta com poden ser la CC0, CC-BY o PDDL, per exemple.

 

Segons l’últim informe d’European Data Portal, concretament l’Open Data Madurity in Europe 2019, Espanya és un país marcador de tendència o trend-setter. De fet, es situa en segona posició dins dels països europeus com a país amb més índex de maduresa en dades obertes, només per darrere d’Irlanda, a l’igual que al 2018.

Ens ajudes a aconseguir que pugi a primera posició? Contacta amb nosaltres a hola@ecityclic.com o truca’ns al 91 787 38 91 i farem el possible perquè la teva Administració Pública disposi d’un portal de dades obertes que compleixi amb tots els requisits!

Publicat el 10 de juny 2020
Comparteix a: