2030

2030 Compass Digital y la Agenda 2030 marquen el rumb a seguir durant la pròxima dècada

Sembla ser que 2030 serà un any significatiu en la història de la digitalització en el continent europeu, ja que tant l’Agenda 2030 com la Digital Compass o Brúixola Digital tenen com a data límit de compliment dels seus objectius aquest mateix any.  

La pandèmia de COVID-19 ha emfatitzat la necessitat de la digitalització per a la societat i és que les noves tecnologies aporten llibertats i drets, oferint l’oportunitat d’arribar més lluny de les comunitats físiques, les ubicacions geogràfiques i les posicions socials. Però ha quedat patent que la Unió Europea ha d’abordar encara la bretxa digital i empoderar-se. I per a fer-ho s’ha creat la Brúixola Digital o Digital Compass.


Què és la Brúixola Digital de la Unió Europea o 2030 Digital Compass?

El 9 de març de 2021, la Comissió de la Unió Europea va presentar una visió i objectius per a la transformació digital d’Europa durant aquesta dècada, fins a l’any 2030. A la Brúixola Digital o Digital Compass s’utilitzen quatre punts cardinals o línies d’acció per a identificar els objectius principals a aconseguir:

Skills o habilitats digitals:

 • Especialistes en TIC: 20 milions de professionals i que les dones tinguin una major representació.
 • Capacitats digitals bàsiques: mínim el 80% de la població.

Infrastructures o infraestructures digitals segures:

 • Connectivitat: Gigabit per a tots, 5G a totes les zones poblades.
 • Semiconductors de Vanguardia: duplicar la proporció de la UE en la producció mundial, hauria de representar el 20%.
 • Dades al núvol: 10.000 nodes frontera d’alta seguretat i neutres des del punt de vista climàtic.
 • Informàtica: primer ordinador amb acceleració quàntica.

Business o transformació digital de les empreses:

 • Assimilació de la tecnologia: utilització del núvol, la IA i les macro dades pel 75% de les empreses de la UE.
 • Innovadors: augment de les empreses emergents en expansió i el finançament per a duplicar els unicorns a la UE.
 • Usuaris tardaners: més del 90% de les pimes aconsegueixen almenys un nivell bàsic d’intensitat digital.

Government o digitalització de sectors públics:

 • Serveis públics clau: 100% en línia.
 • Salut electrònica: disponibilitat del 100% dels historials mèdics.
 • Identitat digital: utilització de la identificació digital pel 80% dels ciutadans.

Per a aconseguir tots aquests objectius de la Brúixola Digital es mesurarà de forma quantitativa i estandarditzada de l’acompliment de les metes, una monitorització de capacitats digitals d’infraestructures i construcció de consensos i acords que faciliten la implementació. També es redactaran informes per a projectes multi països de recurrència anual, marcadors i informes sobre l’estat de la dècada digital a Europa, el progrés de les metes 2030 amb sistemes de semàfors i s’aplicarà un baròmetre que inclogui la percepció social respecte als drets i valors del món digital.

La Brúixola Digital pot ajudar a la Unió Europea a complir els objectius del Pacte Verd Europeu, el qual pretén aconseguir que la UE sigui climàticament neutra al 2050. Concretament, pot col·laborar a aconseguir l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en al menys un 55% per a 2030. I és que les tecnologies digitals juguen un paper únic i important en la reducció de l’impacte ambiental.

 

Drets i principis per a la ciutadania digital Europea

S’han establert un llistat de drets i principis digitals pels membres residents de la UE:

 • Llibertat d’expressió, inclòs l’accés a informació diversa, fiable i transparent.
 • Llibertat d’establir i gestionar un negoci online.
 • Protecció de la vida privada i de les dades personals.
 • Protecció de la creació intel·lectual de les persones en l’espai online.
 • Un entorn online segur i fiable.
 • Educació i capacitats digitals universals.
 • Accés a sistemes i dispositius digitals respectuosos amb el medi ambient.
 • Administració i serveis públics digitals accessibles i centrats en l’ésser humà.
 • Principis ètics aplicables als algoritmes centrats en l’ésser humà.
 • Protecció i capacitació dels nens en l’espai online.
 • Accés als serveis sanitaris digitals.

 

Projectes plurinacionals

Per a poder aconseguir els objectius i metes de la Brúixola Digital a temps, la Comissió de la UE iniciarà una sèrie de projectes plurinacionals, recorrent al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (de fet, cada país de la UE hauria de dedicar el 20% del pressupost a la transició digital), als Fons de Cohesió i a altres fons de la Unió Europea.

Aquests projectes podrien:

 • Combinar inversions del pressupost de la UE, dels Estats membres i del sector privat.
 • Satisfer les llacunes en les capacitats essencials de la UE.
 • Recolzar un mercat únic digital interconnectat, interoperables i segur.

 

Pròxims passos en la digitalització d'Europa

I ara què? Per una banda, la Comissió de la Unió Europea iniciarà una consulta amb la ciutadania europea sobre els principis digitals, posant en funcionament un foro sobre la Brúixola Digital. I per altra banda, la Comissió de la UE proposarà un programa de política digital que faci operativa la Brúixola Digital abans del final de l’estiu de 2021 i finalitzarà a declaració interinstitucional sobre els principis digitals abans de 2022.

 

Et seguirem informant de cada pas que la UE prengui per a aconseguir la digitalització completa del continent, així com la consecució de tots aquests objectius marcats. Si tu i la teva Administració Pública voleu contribuir, podeu implantar solucions de la Suite d’Administració Electrònica per a aconseguir-ho. Envia’ns un missatge i ajudem a Europa a reduir l’impacte mediambiental!

                                                         

Publicat el 1 de juny 2021
Comparteix a: