Les dades ocupen un lloc essencial en la transformació digital. Per això, a finals de novembre de 2021, el Parlament Europeu i el Consell Europeu van crear una proposta sobre la governança europea de dades i van arribar a un acord provisional sobre la DGA, la Llei de Governança de Dades, amb el fi de promoure la disponibilitat de dades, creant un entorn fiable que faciliti la investigació i creació de nous serveis i productes innovadors.

La Llei de Governança de Dades és la primera iniciativa legislativa de l’estratègia europea de dades, objectiu del qual es basa en aconseguir que la Unió Europea sigui líder en una societat basada en dades que permeti que aquests flueixin lliurement per la UE pel benefici tant de la ciutadania, com de les empreses, els investigadors i de l’administració pública.


Claus sobre la Llei de Governança de Dades

Aquesta llei de Governança de Dades pretén establir uns mecanismes sòlids que faciliti 3 pilars bàsics:

  • Promoure la reutilització i intercanvi de dades de categories específiques de dades protegides del sector públic que estan subjectes a drets de tercers.

Amb aquesta nova llei de Governança de Dades de la Unió Europea facilitarà l’intercanvi segur i ampli de dades de certes categories del sector públic, complementant la directiva de Dades Obertes de 2019. Per exemple, secrets comercials, dades personals i dades protegides per drets de propietat intel·lectual.

També serà possible subscriure acords d’exclusivitat per a la reutilització de dades del sector públic quan siguin casos justificats per a la prestació d’un servei d’interès general. Tot i que la duració màxima d’aquests acords exclusius serà de dos anys i mig pels contractes en vigor i d’un any pels nous contractes.

Per altra banda, la Comissió establirà un registre electrònic de consultes de dades del sector públic, accessible a través de punts d’informació nacionals.

 

  • Augmentar la confiança en els serveis d’intermediació de dades.

Les empreses i els particulars es beneficiaran d’aquest entorn segur d’intercanvi de dades per a impulsar nous models de negoci amb la Llei de Governança de Dades.

En el cas de les empreses, els serveis es poden oferir a través de plataformes digitals, les quals recolzaran l’intercanvi de dades voluntari establertes per la llei. Sens dubte, serà una forma d’eliminar el mal ús de dades o la pèrdua d’avantatges competitius.

Pel que fa a dades personals, la ciutadania podrà exercir els seus drets en virtut del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i disposar, així, d’un control total i absolut de la seva informació personal. Per tant, cada persona podrà decidir quines dades comprar i a qui.

 

  • Fomentar la cessió voluntària i altruista de dades en tota la Unió Europea pel bé comú.

La Llei de Governança de Dades ajuda a les entitats que recopilen dades per un interès general, com per exemple a les que tracten projectes d’investigació mèdica.

Aquestes organitzacions poden sol·licitar la seva inscripció en un registre nacional d’organitzacions reconegudes de gestió de dades amb finalitats altruistes. D’aquesta forma s’animarà a les persones a donar dades a aquestes organitzacions i facilitarà que aquestes utilitzin les dades pel bé comú de la societat.

Per a poder ser reconeguda com a organització de gestió de dades amb fins altruistes, en el marc de la Llei de Governança de Dades, l’entitat en qüestió haurà de complir prèviament, amb el codi normatiu específic.

 

Previsió per a 2025 sobre la repercussión de la Llei de Governança de Dades

La Llei de Governança de Dades suposa un punt important de l’Estratègia Europea de Dades i s’espera que creï riquesa per a la societat i proporcioni control a la ciutadania i confiança a les empreses. Des de la Unió Europea s’estima que l’any 2025 les dades més destacables seran:

  • 530% d’increment del volum global de dades. Passar de 33 zetabytes que hi havia l’any 2018 a 175 zetabytes.
  • 829.000 milions d’euros. Valor de l’economia de les dades a la EU27 davant a 301.000 milions d’euros (2,4% del PIB de la UE) l’any 2018.
  • 10,9 milions de professionals de les dades a la EU27. L’any 2018 hi havia 5,7 milions.
  • 65% seria el percentatge de població de la UE amb competències digitals bàsiques. Tan sols un 7% més que l’any 2018.

 

Per a conèixer més informació interessant sobre la digitalització de la Unió Europea i tot el que envolta la ja coneguda “dècada digital” t’animem a visitar la web oficial de la UE.

I per a continuar informant-te de les tendències, notícies i informacions més rellevants sobre Administració Electrònica, visita de forma periòdica el nostre blog i les nostres xarxes socials.

Publicat el 25 de gener 2022
Comparteix a: