Millora la comunicació amb la ciutadania

Moltes vegades la relació entre la ciutadania i les administracions públiques no és lo bona que podria ser a causa de la falta de comunicació entre ambdues parts.

Si bé és cert que en els últims anys la tendència de l’administració és la de mostrar-se com a més propera, moderna i accessible, aplicant solucions d’administració electrònica per a adaptar-se a la transformació digital, hi ha molts ens que encara no ho han fet i altres que no aprofiten tots els recursos que existeixen per a fer-ho.

Si notes que en el teu ens succeeix aquest fet, et recomanem que apliquis aquests tres senzills trucs per a millorar la comunicació.


1. Obre perfils a les xarxes socials i gestiona'ls

No obris perfils en qualsevol xarxa social només per tenir-los. Investiga abans quines són les xarxes socials més utilitzades a la teva localitat, quines tenen un major nivell d’engagement i quines són les favorites per la gran majoria de la ciutadania. Si no en tens ni idea, et recomanem que comencis investigant amb aquest anàlisi de les xarxes socials al 2019 a Espanya.

Un cop tinguis aquesta informació, obre perfils corporatius a les xarxes corresponents i gestiona-les de manera diària:

 • Interactua amb els usuaris: respon a tots els missatges (tant si són positius, dubtes, com negatius).
 • Busca contingut que pugui agrada al teu target.
 • Optimitza el perfil per a augmentar els seguidors.
 • Utilitza un llenguatge clar: amb un estil de redacció simple, per a facilitar la lectura a qualsevol tipus de ciutadà.
 • Utilitza imatges i vídeos de propietat pròpia o lliure de drets d’autor: existeixen diferents bancs d’imatges gratuïts que poden ajudar-te a il·lustrar els textos, com per exemple: Unsplash o Pexels.
 • Posa’t al dia de les novetats en social media i aplica les noves tendències.
 • Ja veuràs com amb la presència de la teva Administració a Twitter, Facebook o Instagram, l’opinió dels teus veïns canviarà i serà més positiva. És una manera d’afegir un nou canal de comunicació molt accessible per la gran majoria de la població!

 

2. Augmenta la transparència amb una Seu Electrònica, un Portal de Transparència i un CIS

“La corrupció” és un concepte que escoltem a diari en noticies d’àmbit públic i és evident que afecten a la imatge que es té de les administracions públiques. Una manera de “netejar” aquesta imatge o d'evitar que s'associï a la teva Administració? Aplicant solucions que fomentin la transparència a les entitats públiques!

 • Seu electrònica: és una eina que s’utilitza com a nucli de comunicació, distribució i publicació de contingut digital per a posar-lo a disposició de qualsevol ciutadà. Sempre es publica amb les màximes garanties d’integritat, autenticitat i disponibilitat. El millor de la Seu Electrònica? Que permet la signatura electrònica i el segell de temps en un entorn visual i flexible i que genera evidències, còpia autèntica i control de disponibilitat tal i com estableix la llei.
 • Portal de Transparència: és la plataforma que garanteix la transparència en la seva gestió i l’accés de la ciutadania a la informació pública en tot tipus de matèries.
 • CIS o Catàleg Integral de Serveis: a mode de catàleg, el CIS serveix per a prendre decisions als polítics. I a la ciutadania li serveix per veure tots els serveis oferts per un organisme públic de manera completa i estructurada. El CIS és una eina que millora la gestió de l’Administració, posa en valor els serveis públics, permet calcular el cost dels serveis públics, facilita el càlcul del pressupost i millora l’eficiència i estalvia en recursos.
 • PAM o Pla d’Acció Municipal: fomenta la participació ciutadana fent visibles totes les intencions polítiques en mesures públiques i actuacions, de forma realista, sobre un calendari. És una eina que facilita complir els objectius implementant la planificació i la productivitat.
 • Àudio VídeoActes: com ser més transparents que mostrant els fets tal i com succeeixen? Per a respondre la pregunta, a eCityclic disposem d’una solució d’Àudio VídeoActes per a gravar en vídeo o àudio les sessions plenàries dels ajuntaments i, a més a més, és una plataforma que transcriu directament els diàlegs per a agilitzar la tasca de la redacció de les actes.
 • Portal Open Data: gràcies a aquesta plataforma la ciutadania i les empreses poden reutilitzar la informació generada per l’Administració Pública.

 

3. Implementa noves solucions d'Administració electrònica social com l'“eSocial”

Existeix una plataforma per a centralitzar tot el que la ciutadania comenta en el món online sobre la teva administració: des de queixes, a propostes i suggeriments o fins i tot felicitacions per la feina ben feta. Què quina és i com funciona?

S’anomena eSocial i és una nova eina que ha desenvolupat l’equip d’eCityclic que funciona com a element d’escolta activa a les xarxes socials i genera respostes automàtiques, ajuda a la gestió interdepartamental, genera un BPM del procediment de la incidència, permet la consulta de l’estat de la incidència i la notificació de la solució de la mateixa.

Aquesta plataforma es pot integrar amb el gestor d’expedients perquè els treballadors puguin gestionar les incidències i comentaris en un entorn visual senzill i intuïtiu.

Aquests són els 3 trucs per a millorar la comunicació amb la ciutadania que et recomanem des d’eCityclic, però si en tens algun altre ens encantarà conèixer-lo i compartir-lo a les nostres xarxes socials. Anima’t a deixar-nos un comentari a Twitter, Facebook o Linkedin!

 

Publicat el 12 de novembre 2019
Comparteix a: