Gent gran tramitant un document online

Des de que es van publicar la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, molts ajuntaments, diputacions i altres ens públics han començat el seu camí cap a la transformació digital però no l’han completat al 100%. I aquest fet, ha generat rumors, falses afirmacions i mites sobre la eAdmin.

La llei 39/2015 pretén impulsar una Administració sense paper basada en un funcionament íntegrament electrònic per a guanyar eficàcia, eficiència, estalviar costos i millorar la prestació de serveis a la ciutadania i a les empreses, així com reforçar les garanties dels interessats i facilitar la transparència. I la llei 40/2015 estableix que les Administracions Públiques s’han de relacionar entre si i amb els seus òrgans a través de mitjans electrònics, en gran mesura, creant una xarxa interconnectada i interoperable.

Vols descobrir quins són els mites que envolten aquestes dues lleis? I el més important, saber la veritat sobre els mateixos? T’ho expliquem!


Vols conèxier totes les possibilitats d'una Administració totalment electrònica?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Mite o realitat?

A continuació et revelem si algunes de les frases que més hauràs escoltat o que més es comenten sobre la eAdmin són certes o si són mites. Vols saber-les? Segueix llegint!

  1. La gent gran no podrà fer ús de l’Administració Electrònica.

Realment t’ho has cregut? L’Administració Electrónica és una eina posada al servei de tota la ciutadania, sense importar la seva edat. Hi ha moltes persones de la tercera edat que utilitzen dispositius mòbils i/o amb internet de manera habitual i que són capaces de realitzar qualsevol gestió digitalment. I pels que no en sàpiguen, independentment de la seva edat, tenen a la seva disposició oficines d’atenció ciutadana.

A més a més, cal recalcar que la ciutadania encara pot relacionar-se amb l’Administració en format paper. I que a l’Administració serà on s’hauràn de digitalitzar els documents aportats per a tramitar les gestions de manera totalment electrònica.

  1. La eAdmin no és segura.

Totalment fals. Existeixen diversos protocols i normatives per a garantir la seguretat de l’Administració Electrònica, per exemple l’ENS, l’Esquema Nacional de Seguretat, el qual disposa d’unes altes exigències en ciberseguretat per a salvaguardar la informació de la ciutadania. A més a més, existeixen eines per a garantir la identificació dels usuaris, la inalterabilitat i disponibilitat dels documents, encriptació de dades... gràcies a sistemes com la firma digital, el segell de temps, la còpia autèntica i el codi de verificació que permeten el control de la traçabilitat dels documents.

  1. Els municipis petits no necessiten donar el salt cap a la transformació digital, no necessiten l’Administració Electrònica.

De veritat? I perquè no? Segons l’ENI, l’Esquema Nacional de Interoperabilitat, regulat pel Real Decret 4/2012, del 8 de gener, la cooperació entre les diferents Administracions Públiques és essencial per a proporcionar els serveis a la ciutadania i garantir el seu dret a relacionar-se amb elles per mitjans electrònics. Aquesta cooperació requereix unes condicions que permetin que la mateixa es pugui duu a terme amb fluïdesa pel que és necessari que hi hagi interoperabilitat. Per tant, no importa on visquis, ja sigui en una gran ciutat o en un poble petit, tots els membres de la ciutadania han de poder realitzar els seus tràmits en qualsevol lloc per mitjans electrònics.

  1. La tramitació electrònica eliminarà llocs de feina.

En absolut. De fet, tot el contrari. A l’aparèixer noves plataformes, programes i eienes digitals, es fomenta la feina en el sector tecnològic pel desenvolupament, les actualitzacions i innovacions en aquestes. A més amés, els treballadors públics experimentaran un estalvi de temps i facilitat en les gestions del seu dia a dia que els permetrà sentir-se menys estressats i obtenir una millor qualitat de treball per a focalitzar els seus esforços en treballar per a la ciutadania.

  1. L' Administració Electrònica té un cost molt elevat.

És cert que qualsevol implantació en una Administració té un cost, però no tan elevat com es creu. A més, algú t’ha dit que la implantació de la eAdmin suposarà un gran estalvi de costos? Si, si, com llegeixes. Segons l’informe “Eficiència i Estalvi en l’Aplicació de Tecnologies Accessibles en les Administracions Públiques!”, elaborat pel CENTAC, Centre Nacional de Tecnologies de l’Accessibilitat, la implantació de l’Administració Electrònica a Espanya suposarà un estalvi de més de 130 milions d’euros durant el període de 2011 a 2020.

 

Com hauràs pogut comprovar, no tot el que es diu és cert. Hi ha molts mites que s’han de desmentir. Ens ajudes a donar visibilitat a la veritat? Ens ajudes a reduir l’impacte mediambiental per aconseguir que es deixin de talar arbres? Ajuda’ns a tenir una Administració sostenible!

Contacta ara amb un dels nostres consultors perquè et posi al dia sobre com pots transformar el teu ens en un completament electrònic i ajudar-nos a compartir aquest post a les teves xarxes socials per a desmitificar aquestes afirmacions en contra de la eAdmin!

Publicat el 3 de juliol 2019
Comparteix a: