Administracions Electrròniques

Publicació del Real Decret 203/2021 al BOE

El passat 31 de març de 2021 es va publicar al BOE el Real Decret 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, el qual, deroga el Real Decret 167/2009, de 6 de novembre i modifica: l’article 2.1. d) i g) del Real Decret 931/2017, de 27 d’octubre, sobre la Memòria de l’Anàlisi d’Impacte Normatiu; els articles 9, 11, 14, 16, 17 i 18, disposició addicional 1, annex i suprimeix l’article 19, les disposicions addicionals 3 i 4 del Real Decret 4/2010, de 8 de gener, sobre el reglament de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.


Vols rebre novetats en Administració Electrònica?

Subscriu-te a la nostra newsletter!

Aspectes clau que has de conèixer sobre el Real Decret 203/2021 per a l’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

El Consell de Ministres va decidir aprovar el Real Decret 203/2021, de 300 de març, pel que es regula el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, a proposta dels Ministeris d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i de Política Territorial i Funció Pública. I a continuació t’enumerem els punts més rellevants que hauries de conèixer:

 • El Real Decret 203/2021 aborda la regulació global i unitària del funcionament del sector públic per mitjans electrònics tant en l’àmbit intern de les Administracions com en les relacions interadministratives i amb la ciutadania i les empreses.
 • Amb aquest Real Decret s’unifica en un mateix Reglament el desenvolupament de tots els aspectes relacionats amb l’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics previstos en les dues lleis de capçalera en aquesta matèria (la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic). I amb això, s’aconsegueix una important tasca de sistematització i ordenació, amb un notable esforç de simplificació de conceptes tècnicament complexes.
 • Els objectius del Real Decret 203/2021 són:
  • Disposar d’una Administració Pública digital, accessible, moderna i personalitzada que s’adapti a les necessitats dels diferents col·lectius socials. Es pretén impulsar, encara més, l’ús de la digitalització en l’Administració.
  • Millorar l’eficiència de l’Administració Electrònica.
  • Aplicar la interoperabilitat, determinar les condicions i instruments de creació de seus electròniques, així com els suposats d’utilització dels sistemes de signatura de segell o codi segur de verificació, i els propis sistemes de signatura electrònica. Millorar la seguretat jurídica.
  • Incrementar la transparència i la participació ciutadana en l’Administració Electrònica.
 • Gràcies a l’aprovació del Real Decreto 203/2021 es compleix amb una de les mesures per a la transformació digital del sector públic incloses en l’Agenda Espanya Digital 2025, una agenda creada per a reactivar el creixement econòmic, reduir la desigualtat, augmentar la productivitat i aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies.
 • Es pretén que aquest reglament del Real Decret 203/2021 incrementi la seguretat jurídica, així com la predictibilitat de l’actuació de les Administracions Públiques, contribuint així a millorar el servei a la ciutadania, la imatge institucional del país i la confiança.
 • La igualtat d’oportunitats, la no discriminació i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat s’afavoreixen amb el Real Decret 203/2021, ja que els mitjans electrònics proporcionen una via alternativa de comunicació amb l’Administració.
 • El Reglament disposa, també, d’un impacte ambiental positiu al reduir la petjada de carbono de la tramitació tradicional en la que s’utilitza massivament el paper, la impressió làser i la logística. Davant d’aquesta tramitació tradicional, el present Real Decret 203/2021 proposa eliminar el paper per a la majoria dels processos administratius, cosa que permet eliminar la impressió i els processos logístics i el seu conseqüent impacte ambiental.

 

Per a més informació, si us plau, consulta el Real Decret 203/2021 al BOE a través d’aquest enllaç.

Esperem que t’hagi semblat d’interès aquest post sobre les claus a tenir en compte d’aquest nou reglament per a l’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics recollit en el Real Decret 203/2021. I recorda que si desitges millorar les teves eines d’Administració Electrònica o implantar-ne de noves, a eCityclic disposem d’una Suite de solucions per a cobrir totes les necessitats de les Administracions Electròniques.

 

 

Publicat el 20 de abril 2021
Comparteix a: