Regidora en un ple telemàtic

Tenint en compte que és d’obligat compliment el teletreballar des de casa mentre duri l’estat d’alarma actiu, cal tenir en compte que els Plens municipals s’han de realitzar de manera telemàtica. Amb quina eina? Amb la nostra plataforma de Plens telemàtics que permet la celebració d’una sessió municipal en streaming en la que tots els participants poden estar des de casa seva, sense necessitat que cap d’ells estigui a l’Ajuntament, i a més, permet el vot telemàtic amb plena validesa legal.

Per a més informació de com celebrar els plens telemàtics municipals et recomanem que llegeixis el post “Com celebrar plens municipals telemàtics?” on trobaràs des de les indicacions del COSITAL al respecte, recomanacions en ciberseguretat i informació sobre la celebració de les sessions municipals.


Coneixes la nostra plataforma per a celebrar plens telemàtics?

Veure ARA

Bones pràctiques per a la gestió dels Plens telemàtics

A continuació et deixem algunes recomanacions per a la correcta celebració de les sessions de Plens telemàtics:

 • Acreditar la identitat dels membres, el contingut i integritat de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, a més de la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat d’aquests mitjans electrònics durant tota la sessió.
 • Preparació de la documentació de l’ordre del dia, així com decidir quins punts de l’ordre requereixen de votació.
 • Disposar de suport tècnic durant la sessió per si hi hagués qualsevol incidència durant la preparació o celebració dels Plens telemàtics.  
 • Realització de proves per garantir el correcte funcionament de la plataforma de Plens telemàtics.
 • Enregistrament de la sessió plenària i el seu dipòsit en servidors segurs.
 • Retransmissió en streaming per a la ciutadania.
 • Vots telemàtics amb validesa legal en un registre per a cada membre i punt de la sessió plenària.
 • Creació de la Videoacta de manera automàtica i que quedi signada electrònicament per garantir-ne la integritat.
 • Creació d’un canal per a la ciutadania que permeti precs i preguntes, tal i com es podrien produir en un Ple ordinari (habilitat només en les sessions públiques).

 

Consells per a mantenir una bona posició corporal durant els Plens telemàtics

A més dels Plens telemàtics que hagis de celebrar, durant l’estat d’alarma t’esperen moltes hores de teletreball a casa, per això, tot seguit volem donar-te alguns consells que a l’equip d’eCityclic ens funcionen a les mil meravelles perquè aconsegueixis teletreballar de la manera més còmoda possible:

 1. Situa el portàtil a la línia de visió per a no flexionar el coll.
 2. Utilitza un ratolí i un teclat perifèric per a millorar la teva postura.
 3. Aprofita els recursos que tinguis disponibles a casa. Per exemple: col·loca llibres o altres objectes si no disposes d’alça pantalles.
 4. Utilitza pantalles intel·ligents o altres elements on es pugui compartir el contingut si el teu dispositiu és inferior a 15”.
 5. Si no disposes de reposapeus i en necessites, fes servir una capsa, un coixí o un tamboret.
 6. Procura que els genolls estiguin a la mateixa alçada que els malucs.
 7. Intenta que els colzes estiguin pegats al cos i en angle recte.
 8. Deixa una distància de 45 a 55cm des de la pantalla fins als teus ulls.
 9. I sobretot, recorda fer descansos visuals cada 1 o 2 hores per no tenir migranyes.

 

Validesa legal dels Plens telemàtics

Legalment, el Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març, preveu que els òrgans col·legiats de les entitats locals es poden constituir, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, com ho fa també el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març per a les sessions de les persones jurídiques de dret privat, durant el període d’alarma.

Així mateix, cal tenir en compte que l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, considera vàlids a més del correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

 

Si t’interessa celebrar Plens telemàtics, has de saber que a eCityclic estem prioritzant al màxim la implementació d’aquest sistema en el menor temps possible. Si vols més informació contacta amb nosaltres i t’ajudarem encantats perquè puguis celebrar sessions plenàries des de casa amb plena validesa legal.

Publicat el 31 de març 2020
Comparteix a: