A mitjans de 2020, en plena crisis sanitària per la COVID-19, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital va publicar l’estratègia d’agenda Espanya Digital 2025. En aquest document es recullen els aspectes relatius a la digitalització i transformació digital en els que es treballarà fins a 2025, els objectius i metes que té el govern, les mesures a prendre i un anàlisi DAFO sobre l’estat actual del país.

Aquesta agenda, Espanya Digital 2025, s’ha creat per a reactivar el creixement econòmic, reduir la desigualtat, augmentar la productivitat i aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies.


La teva Administració està preparada per a Espanya Digital 2025?

Descobreix-lo!

Estructura d'Espanya Digital 2025

El document, Espanya Digital 2025, es regeix per deu eixos estratègics que a la vegada estan completament alineats amb les polítiques digitals marcades per la Comissió Europea.

 1. Garantir la connectivitat digital pel 100% de la població, promovent la desaparició de la bretxa digital entre zones rurals i urbanes. S’espera que en 2025 el 100% de la població disposi de cobertura de 100Mbps.
 2. Seguir liderant a Europa el desplegament de la tecnologia 5G, incentivant la seva contribució a l’augment de la productivitat econòmica, al progrés social i a la vertebració territorial. L’objectiu per a 2025 és que el 100% de l’espectre radioelèctric estigui preparat per a 5G.
 3. Reforçar les competències digitals dels treballadors i del conjunt de la ciutadania. La meta per a 2025 és aconseguir que el 80% de les persones tinguin competències digitals bàsiques i que el 50% siguin dones.
 4. Reforçar la capacitat espanyola en ciberseguretat, consolidant la posició com un dels pols europeus de capacitat empresarial, ja que l’objectiu a complir és disposar de 20.000 nous especialistes en ciberseguretat, Intel·ligència Artificial i Big Data.
 5. Impulsar la digitalització de les Administracions Públiques perquè al 2025 el 50% dels serveis públics estiguin disponibles a l’app mòbil.
 6. Accelerar la digitalització de les empreses, en especial les microPIMES i les start-ups. S’ha marcat com a fi que el 25% de contribució del comerç electrònic pertanyi a negocis PIME.
 7. Accelerar la digitalització del model productiu mitjançant projectes tractors de transformació sectorial que generin efectes estructurals. Es procura reduir un 10% d’emisions CO2 per efecte de la digitalització.
 8. Millorar l’atractiu d’Espanya com a plataforma europea de negoci, treball, i inversió en l’àmbit audiovisual. S’aspira a augmentar en un 30% la producció audiovisual a Espanya.
 9. Afavorir el trànsit cap a una economia de les dades, garantint la seguretat i privacitat i aprofitant les oportunitats que ofereix la Intel·ligència Artificial. Cada cop més les empreses s’animen més a utilitzar la Intel·ligència Artificial, però l’objectiu és que al 2025 ho facin un 25% de totes les empreses espanyoles.
 10. I per últim, garantir els drets de la ciutadania en el nou entorn digital i que existeixi una carta nacional sobre drets digitals.

A banda d’aquests 10 objectius, al pla Espanya Digital 2025, se n’ha establert un de transversal: contribuir considerablement a  tancar les bretxes digitals per motius socioeconòmics, de gènere, generacionals, territorials o mediambientals.

 

El paper de les Administracions Públiques a Espanya Digital 2025

Les tecnologies més punteres del moment com la Intel·ligència Artificial, el Blockchain o l’explotació de la informació a través del Big Data han fet que l’Administració Pública sigui “data-driven” (és a dir, que la presa de decisions estratègiques es basa en l’anàlisi de dades i la seva interpretació) i la personalització dels serveis de relació amb la ciutadania són fonamentals.

Actualment, Espanya està en les posicions més altes de països més avançats en el desenvolupament de l’Administració Electrònica a Europa, tal i com indica el DESI 2020. De fet, el 82% dels usuaris d’internet espanyols participen activament en els serveis d’administració electrònica, davant de la mitjana europea que és tan sols del 67%. Aquesta dada s’ha aconseguir gràcies a l’esforç de totes les Administracions Públiques per donar el salt cap a la transformació digital amb solucions com el Portal de Transparència, el Ple Digital, el Gestor d’Expedients, ...etc.

A Espanya Digital 2025 es demana a les Administracions Públiques que innovin permanentment i que prediquin amb l’exemple sent el motor de la Transformació Digital a Europa. Els objectius que es posen a les Administracions Públiques són:

 • Simplificar la relació de la ciutadania amb les Administracions Públiques.
 • Personalitzar els serveis públics digitals. Cap a un model Ciutadà 360º.
 • Integració de totes les Administracions Públiques en la Transformació Digital del Sector Públic.
 • Digitalització dels serveis prestats per l’Administració General de l’Estat en el territori.
 • Actualitzar les infraestructures tecnològiques de les Administracions Públiques, avançant cap a la consolidació, la seguretat i el respecte al medi ambient.
 • Impulsar la digitalització de serveis públics i la introducció de la intel·ligència artificial en l’articulació i execució de polítiques públiques.

Per a complir amb els objectius les mesures que les Administracions Públiques hauran de prendre, segons Espanya Digital 2025, són:

 • El desenvolupament de serveis personalitzats a la ciutadania.
 • Accessibilitat multiplataforma dels serveis públics.
 • Sistema centralitzat de notificacions electròniques (SCNE) i sistema d’interconnexió de registres (SIR).
 • Actualització de les infraestructures tecnològiques del sector públic.
 • Potenciació de llocs de treball de nova generació.
 • Millora del marc normatiu de l’Administració Digital.
 • Projectes per a la digitalització dels serveis públics.
 • Laboratori d’innovació Gobtechlab.

Òbviament, per a aconseguir una Administració Electrònica funcional és necessari també proporcionar a la ciutadania les competències digitals bàsiques per a interactuar amb les Administracions Públiques, tot i així, actualment tan sols un 43% dels espanyols les tenen. Per tant, és un punt a treballar durant aquests pròxims anys.

 

Intel·ligència Artificial i Administracions Públiques a Espanya Digital 2025

Una de les tendències tecnològiques més en auge a nivell mundial és la IA o Intel·ligència Artificial. En el pla Espanya Digital 2025 es desitja impulsar la Intel·ligència Artificial com a motor d’innovació i creixement econòmic social, inclusiu i sostenible.

I per a poder-ho aconseguir, es demana tant la col·laboració de la ciutadania com de les Administracions Públiques. Sabies què des de 2019, Espanya disposa d’una estratègia nacional d’I+D+i en Intel·ligència Artificial? Es va prendre com a punt de partida per a complir amb els objectius d’Espanya Digital 2025.

L’ús de la Intel·ligència Artificial en empreses i Administracions Públiques sabem que generarà canvis en l’estructura laboral i social dewl país. Per això, s’inclourà en la Carta de Drets Digitals un marc ètic i jurídic homogeni per a tota la Unió Europea sobre els valors de la IA al serveis de les persones.

 

Des d’eCityclic ens alegrem que es llancin projectes com el d’Espanya Digital 2025 per a impulsar la transformació digital a nivell global del país perquè ajudarà a donar el salt definitiu cap a la digitalització completa de les Administracions Públiques.

Si desitges conèixer totes les solucions tecnològiques que existeixen per a complir amb aquest pla, envia’ns un coreu electrònic a hola@ecityclic.com i un dels nostres consultors especialistes es posarà en contacte per a donar-te informació sobre tot el ventall de possibilitats que existeixen.

Entre tots, ho aconseguirem!

Publicat el 7 de setembre 2020
Comparteix a: