Tots els Ajuntaments duen a terme sessions plenàries on es discuteixen, aproven i deneguen ordenances municipals, pressupostos i altres qüestions d’interès general estratègiques pel municipi en qüestió. I el contingut d’aquestes reunions és d’índole pública, per tant, qualsevol membre de la ciutadania ha de poder consultar-lo en un format o altre.

Moltes vegades no som conscients de la feina que es duu a terme a l’Ajuntament del nostre municipi però hem de saber que podem consultar el contingut d’aquestes sessions plenàries i t’explicarem com fer-ho.


Descobreix la millor eina per a consultar les actes dels plens d’un ajuntament!

VEURE ARA

Què és un ple municipal i com funciona?

 

Un ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania al govern municipal. Aquest, es reuneix a les sessions plenàries, de manera periòdica, que es duen a terme en un Ajuntament i que serveixen per a prendre decisions de caràcter municipal. Té funcions polítiques, normatives i econòmiques.

El Ple ha d’estar format per l’acalde/sa i tots els regidors, tal i com es regula a la Llei 7/1985 del 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concret a l’article 46, que modera els Plens Municipals. I són aquests, qui han de convocar-lo.

Les sessions plenàries tenen una periodicitat obligatòria diferent segons el número d’habitants que tingui cada municipi. Per exemple, a les localitats amb més de 20.000 habitants es celebren com a mínim un cop al mes, però en canvi, als municipis d’entre 5.000 a 20.000 habitants tan sols és obligatori celebrar una sessió cada dos mesos.

Totes les decisions preses són recollides a l’Acta del Ple, la qual és de domini públic i pot ser consultada, així com l’ordre del dia, per qualsevol membre de la ciutadania.

 

3 formats d'Actes d' un Ple Municipal

Cada Ajuntament pot decidir com facilitar la informació de les Actes Municipals a la seva ciutadania i existeixen tres formats en els que fer-ho i diversos canals:

  • En formato escrit: l’acta queda recollida en un document PDF o Word que cada ajuntament penja al seu Portal Web Municipal.
  • En format àudio: és un arxiu d’àudio en streaming que es pot consultar a la pàgina web de cada ajuntament.
  • En format vídeo: hi ha alguns ajuntaments que han optat per l’opció més transparent i de bon govern per a facilitar la informació a la seva ciutadania. Al pujar les actes en format vídeo, cada habitant pot saber quin regidor ha intervingut, quant temps ha intervingut i com s’ha arribat a presa final de les decisions adoptades en una senzilla visualització. Alguns ajuntaments opten per penjar els vídeos a Youtube, altres al seu Portal Web Municipal i altres en un Portal específic per a les seves actes.

Si no trobessis les Actes dels Plens al Portal  Web Municipal del teu Ajuntament, ja sigui en un format o en un altre, pots reclamar-les a l’oficina d’atenció al client de l’ens en qüestió i per llei han de facilitar-te-les per a la seva consulta.

 

Què és i com funciona la plataforma Àudio VídeoActa d'eCityclic?

 

A eCityclic disposem d’una eina que permet als ens públics gestionar, publicar i consultar la documentació relacionada amb les sessions plenàries en format àudio i/o vídeo.

Aquesta plataforma fomenta la transparència i permet la firma digital amb plena validesa legal amb tres solucions en un. Cada Ajuntament disposa de:

  • Un portal públic: creat per a poder visualitzar les sessions plenàries online.
  • Un portal de gestió: utilitzat pels administradors per a l’organització, coordinació i elaboració de les actes a nivell de secretaria, administració i comunicació de manera senzilla i eficaç.
  • Un portal pels membres col·legiats: permet, als càrrecs polítics, disposar de tota la documentació i convocatòries dels plens en format electrònic, en qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.

L’Àudio VídeoActes d’eCityclic compleix amb la normativa vigent: amb la Llei 39/2015, amb la Llei 40/2015, amb l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat) i amb l’ENI (Esquema Nacional d’Interoperabilitat).

Molts Ajuntaments de tot el país ja han confiat en el nostre equip per a la implantació del seu Àudio Vídeo Actes: com l’Ajuntament de Córdoba, l’Ajuntament d’Osca, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés, l’Ajuntament de Málaga, ...

T’interessa la nostra solució? Consulta totes les funcionalitat i característiques aquí! I si vols, pots sol·licitar una DEMO gratuïta aquí, estarem encantats d’explicar-te i ensenyar-te l’eina perquè vegis lo visual i senzilla que és d’utilitzar.

Publicat el 4 de setembre 2019
Comparteix a: