Portal de transparència

Exemple d'un model de portal de transparència, amb diferents àrees informatives

L’AOC (Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya), entitat responsable de promocionar i desenvolupar la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, ha adjudicat a eCityclic un projecte per desenvolupar els portals de transparència i seu electrònica de totes les entitats públiques catalanes.

 

Es tracta d’un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes, dins d’un conveni marc de col·laboració que té com a objectiu impulsar el compliment de la llei de transparència en els ens locals.

Què és el portal de transparència ?

El Portal de Transparència és l’instrument a través del qual es garanteix l’accés dels ciutadans a la informació pública que es troba en poder de les administracions públiques. Amb el Portal de Transparència es acompleix  a les obligacions legals de transparència establertes en la Llei 19/2015 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A partir de l’1 de gener de 2016 s’estableix per llei que les Administracions Públiques catalanes han de facilitar a la ciutadania la consulta de la informació, establint quina informació han de publicar, com poden els ciutadans sol·licitar informació i quines són les regles de Bon Govern que han de respectar els poders públics. Amb l’objectiu de poder retre comptes als ciutadans de les actuacions que duen a terme les administracions públiques i la resta de subjectes obligats.


Publicat el 21 de juny 2016
Comparteix a: