Enquesta teletreball

L’AOC, el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, que té com a missió impulsar la transformació digital de les administracions públiques catalanes, ha realitzar una completa enquesta sobre les eines tecnològiques que estan utilitzant en aquests moments les administracions públiques catalanes per a teletreballar, ja que el teletreball està a l’ordre del dia i es fomenta per a poder superar la pandèmia del coronavirus.

Vols saber quines han estat les conclusions més significatives d’aquesta enquesta telemàtica a més de 500 persones que treballen en ajuntaments, consells comarcals i diputacions, entre altres administracions? T’ho expliquem a continuació!


Vols rebre les nostres novetats?

Susbcriu-te a la nostra newsletter

Resume de resultats de l'enquesta de l'AOC sobre teletreball

El 63% dels enquestat afirma que utilitzen el paquet d’Oficina 365 com a eina d’ofimàtica i edició compartida.

En segona posició es trobaria una barreja d’usuaris, amb un 31%, que utilitzen eienes vàries com MS Office 2010, AnyDesk o OnlyOffice. I en tercera i quarta posició, amb un 21% i un 8%, utilitzen LibreOffice i Google Suite, respectivament.

Per a les videoconferències, trucades per internet, xat i compartició de pantalla, la majoria, un 39% concretament, opta per la plataforma de Microsoft Teams, a l’igual que ho fem l’equip d’eCityclic. I és que com ja et vàrem explicar al post “Teletreball a eCityclic pel Covid-19”, recomanem Microsoft Teams per a les videotrucades perquè és una eina molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar i que coneixem de primera mà.

Altres solucions que utilitzen a les diferents administracions públiques són Google Hangouts, Meet, Zoom, Whatsapp, GotoMeeting, Jitsi, Skype, ..etc.

 

Pels plens telemàtics, encara hi ha un 49% dels enquestats que afirma que no utilitzen cap solució per a dur-los a terme. I hem de recordar que a l’article 34 del Real Decret-llei 8/2020 es va aprovar l’habilitació de sessions telemàtiques dels òrgans de govern de les entitats locals davant situacions excepcionals de força major, greu risc col·lectiu o catàstrofe col·lectiva, com la que estem vivint en aquests moments.

Però la plataforma de Plens telemàtics d’eCityclic va més enllà de la crisis del coronavirus, ja que està pensada i dissenyada perquè en futurs casos d’emergència es puguin celebrar sessions plenàries des de qualsevol dispositiu i amb suport tecnològic en tot moment per a cobrir qualsevol necessitat, tant abans de la celebració del ple (comprovant que els equips de tots els participants al ple municipal funcionin correctament), com durant la sessió plenària i fins i tot un cop finalitzada per a la gestió del vídeo i l’àudio.

La nostra solució de Plens telemàtics és una solució integral que ha estat desenvolupada per a adaptar-se a qualsevol sistema de videoconferència (nosaltres aconsellem quina solució és la millor, però és l’Ajuntament qui pren la decisió final de la plataforma que considera més oportuna per a utilitzar).

 

A nivell de comunicació, gairebé el 100% afirma que utilitzen el correu electrònic a diari, tot i que ens sorprèn que un 81% també utilitza Whatsapp.

Com a eina o sistema de comunicació i col·laboració unificada com a tal, Microsoft Teams i Slack són les més utilitzades.

 

L’emmagatzematge al núvol, és a dir, l’emmagatzematge de dades al cloud per a poder-les utilitzar en qualsevol moment, des de qualsevol dispositiu i en qualsevol lloc, l’utilitzen un 75% dels usuaris. Dada sorprenent tenint en compte que és un dels aspectes clau per a la transformació digital d’una administració pública.

El més utilitzat és OneDrive, seguit de Google Drive i altres eines com Owncloudi Nextcloud.

 

Per a la gestió de tasques i projectes, un 46% utilitza un Gestor d’Expedients com el nostre, una plataforma online, modular i que permet la gestió intel·ligent dels expedients i documents. Vols una DEMO gratis? Sol·licita-la aquí!

I per a la firma electrònica, un 42%, també utilitza el gestor d’expedients. El nostre gestor d’expedients també disposa d’aquesta funcionalitat amb el mòdul PortaAssignatures , el qual, permet l’assignatura, predefinides o personalitzades pels usuaris. I a més a més, permet la delegació d’aquestes accions o altres usuaris.

 

I per a finalitzar, la última pregunta de l’enquesta fa referència a les eines per a fer pluges d’idees i debats en línia. Quina creus que fou la reposta? Un 77% no utilitza cap eina pels brainstormings, debats o presa de decisions en grup!

La resta utilitzen Padlet, Mentimeter, Bubbl.us o Kahoot, entre altres.

 

Ens consta que l’enquesta segueix oberta, així que si voles participar, t’animem a que ho facis a tracés d’aquest enllaç.

 

I diga’ns, a la teva entitat utilitzeu algun tipus de plataforma, sistema o einea que us resulta molt útil per a teletreballar en aquests moments i que no haguem mencionant? De ser així, t’animem a que ens ho expliquis a través d’ hola@ecityclic.com .

Publicat el 16 de abril 2020
Comparteix a: