Administración electrónica

La situació de l'Administración electrònica

El passat divendres 29 de juny el Observatori d'Administració Electrònica (OBSAE) va publicar el seu butlletí trimestral amb alguns dels principals indicadors de la situació de l'Administració Pública electrònica a Espanya.

En eCityclic hem volgut analitzar les dades per extreure les conclusions més interessants sobre quin és el moment actual de la eAdmin.

Segueix llegint!


Aquest tipus de publicacions és una fantàstica manera de veure l'evolució de l'Administració electrònica. Podem observar en quins aspectes s'està evolucionant més. Les dades que ofereix el OBSAE es poden estructurar en els següents grans apartats:

Ús dels serveis

Aquest primer apartat de l'estudi no mostra grans novetats. De fet encara no han estat avaluats les dades de l'any 2018.

El més interessant és observar la gran diferència entre l'ús dels serveis per part de la ciutadania davant l'ús per part de les empreses:

 • Tan sols el 52% de ciutadans van realitzar un ús directe dels serveis telemàtics en 2017.
 • Més del 90% de les empreses van realitzar ús d'aquests serveis en el mateix any 2017.

Una altra de les dades més destacades és el notable creixement de les visites al portal de punt d'accés general (PAG) que ha seguit creixent des de l'any 2014.

I a més, en aquest any 2018 (fins al mes de maig) ja s'han obtingut més visites que en tot l'any 2015.

Com a conclusió d'aquest primer apartat, es pot apreciar una evolució constant, encara que segueix existint un gran desequilibri en l'ús de l'Administració electrònica entre ciutadania i empreses.

 

Qualitat dels serveis

El segon gran apartat de dades fa referència a la qualitat i disponibilitat dels serveis electrònics. En aquest cas tampoc disposem dades de l'any 2018.

La dada més curiosos és el baix percentatge de serveis de gestió que presten les Universitats via web. L'any 2016, tan sols el 25% d'aquests serveis s'oferien via telemàtica.

Estem segurs que quan es publiquin les dades del 2017 i 2018 s'observarà un gran creixement!

 

Reutilització de la Informació en el Sector Públic

El OpenData i la reutilització de les dades és un dels camps més desenvolupats de l'Administració electrònica en aquest moment.

Aquest moviment de publicació i reutilització dels datasets està tenint un alt impacte, i al mes de maig de 2018 ja es disposava de gairebé 18.000 conjunts de dades, davant dels menys de 16.500 en l'anterior any.

També es disposa de més organismes proveïdors de dades (actualment 119) i el nombre de visites al portal datos.gob.es segueix rebent centenars de milers de vistes cada any. (En el que portem de l'any 2018, hi ha hagut més de 200.000 visites).

 

Interoperabilitat

La interoperabilitat, que és un altre dels grans reptes de l'administració pública electrònica, segueix el mateix patró que la reutilització de les dades.

Es pot apreciar com cada vegada hi ha major nombre de transmissions de dades entre administracions. L'any 2008 es van realitzar poc més de 4.000 transmissions de dades, mentre que l'any 2017 van ser més de 77.000.

En aquest 2018, fins al mes de maig, s'han realitzat gairebé 30.000 transmissions de dades. Creiem que a final d'any se superarà el nombre de transmissions respecte l'anterior any.

A manera de curiositat, les dades que més volum transmissions obtenen cada any són els de "Identitat".

Un altre de les dades que reflecteix el bon estat de la Interoperabilitat a Espanya és el nombre de registres intercanviats a través de la plataforma SIR: Aquest any 2018 (fins al mes de maig) es van efectuar més d'1,5 milions de registres (més que en tot l'any 2016).

 

Ús de serveis comuns

Finalment, tenim l'apartat de l'ús de les plataformes més comunes en l'Administració electrònica estatal. En concret s'estudien les següents plataformes:

 • Plataforma @firma
 • Cl@ve
 • TS@-Sellado de tiempo
 • VALIDE
 • Notificaciones electrónicas
 • Inscripción en pruebas selectivas
 • REÚNETE
 • PLATA – Plataforma de Traducción automática
 • FACe – Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas

A nivell general es pot apreciar com totes les plataformes mantenen un creixement anual i cada vegada es disposa de més usuaris, nombre d'aplicacions i nombre d'accions en la pròpia plataforma.

Per destacar alguna de les plataformes més utilitzades en el que portem d'any (fins al maig) s'han realitzat:

 • més de 190 milions de transaccions a la plataforma @firma.
 • més de 11 milions d'autenticacions mitjançant CL@VE.
 • més de 30 milions amb segellat de temps.
 • més de 7 milions de pàgines amb la plataforma PLATA.

 

Conclusió

L'equip de eCityclic estem contents d'observar que l'Administració electrònica segueix creixent cada dia, i se segueix construint l'Administració del futur.

Som conscients que queda un llarg camí per recórrer, per exemple en el foment de l'ús dels serveis en línia per part de la ciutadania, però també som realistes i apreciem el gran treball que s'està realitzant.

La nostra missió és impulsar el canvi per una administració pública digital, i esperem que amb el nostre treball col·laborar en millorar cada vegada una mica més l'estat de l'Administració electrònica a Espanya.

 

Podeu veure totes les dades publicades pel OBSAE en aquest enllaç

 

Publicat el 3 de juliol 2018
Comparteix a: