El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea ha declarat que l’accessibilitat ha d’entendre’s com un conjunt de principis i tècniques que s’ha de respectar a l’hora de dissenyar, construir, mantenir i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils perquè siguin més accessibles als usuaris, en particular a les persones amb discapacitat.

Per això, s’ha creat una directiva especifica sobre declaracions d’accessibilitat que tota administració pública ha de complir i hauran de fer-se segons el model europeu fixat respectant tots els condicionants en ell establerts.


L'equip eCityclic t'ajudem a complir amb la nova normativa!

Vull assessorament

Instruccions per a realitzar la Declaració d'Accesibilitat

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha elaborat recomanacions per a facilitar l’elaboració del model europeu de declaració d’accessibilitat per part dels organisme del sector públic.

Aquesta declaració haurà de ser actualitzada periòdicament, publicar-se al lloc web corresponent amb una landing denominada “accessibilitat” o el seu equivalent en l’idioma en el que es trobi el portal web, estar disponible pels dispositius mòbils, estar en un format accessible i complir amb el model europeu fixat.

 

Guia ràpida del contingut de les landings sobre accesibilitat digital

Situació de compliment

Ha d’indicar en quin grau es compleix la normativa europea: plenament conforme, parcialment conforme o encara no conforme.

Contingut no accessible

En aquest apartat és necessari indicar quines àrees o seccions no són accessibles a través de varis nivells: falta de conformitat amb la legislació nacional, càrrega desproporcionada o bé si el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

Si existeixen alternatives a aquestes àrees que siguin accessibles han de notificar-se també aquí.

Preparació de la present declaració

Notificar cada quant s’actualitza la declaració d’accessibilitat i quan va ser l’última revisió. Aquesta avaluació pot dur-la a terme l’organisme del sector públic o un tercer, com per exemple, una certificació.

A España s’ha de revisar com a mínim una vegada a l’any.

Observacions i dades de contacte

És obligatori indicar les dades de contacte (adreça de correu electrònic, formulari i telèfon i oficines físiques d’atenció a la ciutadania) de l’entitat o de la persona encarregada de l’accessibilitat i la tramitació de les sol·licituds enviades perquè tot membre de la ciutadania que ho requereixi pugui mantenir contacte directe amb l’ens i notificar observacions o queixes sobre accessibilitat.

Procediment d'aplicació

Com hem comentat en el punt anterior, es poden realitzar reclamacions sobre accessibilitat i han de tenir resposta i resolució.

Contingut opcional

Si a banda dels paràmetres establerts també n’existeixen altres que donen compromís a l’accessibilitat digital, com per exemple: auditories externes, certificacions, dreceres al teclat, ... han d’estar detallats en aquesta secció.

 

Principis de l'Accesibilitat

Es basa en quatre principis que es comprometen a ser traduïts en criteris comprovables com els que constitueixen la base de la norma europea EN 301 549 V1,1,2. mitjançant unes normes harmonitzades i una metodologia comú per a acreditar la conformitat dels continguts de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils amb aquests principis. Els principis dels que parlem són:

  1. Perceptibilitat: quan la informació i els components de la interfície d’usuari ha de presentar-se de manera que puguis percebre’ls.
  2. Operabilitat: els components i la navegació de la interfície de l’usuari han de poder utilitzar-se de manera fàcil i intuïtiva.
  3. Comprensibilitat: la informació així com el funcionament de la interfície d’usuari han de ser comprensibles per tots els membres de la ciutadania.
  4. Robustesa: els continguts han de ser suficientment sòlids com per a poder ser interpretats de forma fiable per una gran varietat d’agents d’usuari, incloses les tecnologies d’assistències.

La declaració d’accessibilitat de la Unió Europea té com a objectiu garantir que els els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic siguin més accessibles i fomentar així la interoperabilitat.

-----------------------

Si necessites ajuda amb aquesta nova normativa, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres. Ens encarregarem de tot perquè ni tu ni ningú del teu ens hagi de preocupar-se per aquesta declaració europea.

Deixa’t assessorar sobre aquesta nova normativa d’accessibilitat per un dels nostres consultors experts en Administració Electrònica!

Publicat el 9 de abril 2019
Comparteix a: