Entrada en vigor Administración electrónica

Administración electrónica

S'amplia l'entrada en vigor de l'Administració electrònica

Els que conegueu l'Administració electrònica, segurament ja sabreu que a finals de la setmana passada, es va donar una notícia trencadora en la qual es "àmplia en dos anys l'entrada en vigor de la disposició final setena de la Llei 39/2015".

Encara hem d'esperar a veure com queda la modificació definitiva de la Llei 39/2015, en aquest post us comentem com serà la nova entrada en vigor.

Segueix llegint!


Demora en l'Administració electrònica

El passat divendres 31 d'agost de 2018, el Consell de Ministres va decidir realitzar una modificació de la Llei 39/2015 per a demorar la completa "entrada en vigor" de l'Administració electrònica.

En concret la decisió ha set:

"Es modifica" la disposició final setena de la Llei 39/2015 per ampliar en dos anys el termini inicial d'entrada en vigor de les previsions relatives a la posada en marxa de l'Administració electrònica. "

Una ampliació que està causant certes controvèrsies per la majoria del referents en Administració electrònica on es questionen la validessa legal d'aquesta modificació.

 

La disposició final setena de la Llei 39/2015?"

Creiem que per poder entendre una mica millor la veritable transcendència d'aquesta ampliació de l'entrada en vigor creiem que és necessari fer un recordatori de què ens diu aquesta Disposició final setena i com ha de ser l'entrada en vigor de la Llei 39/2015:

Disposició final setenea. Entrada en vigor:
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.”

Després d'aquesta lectura podem extreure les següents conclusions:

 1. La Llei 39/2015 va entrar en vigor en toda la seva extensió al Octubre de 2016.
 2. La ampliació de 2 anys és en referència al termini de temps perquè l'entrada en vigor produeixi efectes.
 3. Aquesta ampliació no afecta tota la Llei 39/2015. Únicament a unes previsions concretes d'aquesta Llei. (Vegeu a continuació)

 

¿Qué está en vigor y qué no?

L'entrada en vigor de la Llei 39/2015 ha estat un tema que ja hem tractat en altres publicacions com "Octubre i la Llei 39/2015".  Ara més que mai, creiem que és important fer un breu repàs sobre quins apartats d'aquesta Llei estan en vigor i quins han estat ajornats.

La primera idea a destacar és que com a regla general els preceptes de la Llei 39/2015 van entrar en vigor l'any 2016 i produeixen efectes jurídics. No hauríem de parlar en cap cas que la Llei 39/2015 encara no ha entrat en vigor.

De manera especial, hi ha alguns preceptes que encara no produeixen efectes, és a dir, que no existeix l'obligació de complir amb el que estableixen:

 • Registre electrònic d'apoderaments:
 • Registre electrònic
 • Registre d'empleats públics habilitats
 • Punt d'accés general electrònic de l'Administració
 • Arxiu únic electrònic

 

I com queden aquests apartats de la Llei?

Aquest és un tema de gran complexitat, principalment per dos motius:

1. Poca especificació dels articles afectats:

La demora en la producció d'efectes jurídics és poc específica. No es delimita amb exactitud que articles de la Llei queden afectes a aquesta ampliació, i per tant es crea una certa inseguretat jurídica per no saber quina part de la Llei ha entrat definitivament en vigor amb plens efectes, i quin encara no.

Queda clar que en els preceptes en què no es citi cap dels aspectes subjectes a l'ampliació, no existirà cap dubte i seran d'obligatori compliment.

No obstant això, en els preceptes en què apareguin aquests conceptes al costat d'altres conceptes d'Administració electrònica existirà certa inseguretat de fins a quin punt hem d'entendre que s'ha donat l'entrada en vigor, o podem considerar dins de l'especialitat de 2 anys més sense produir efectes .

2. Les previsions demorades, estan regulades en altres lleis:

Potser molts de vosaltres pugueu pensar que les previsions que encara no produeixen efectes, queden sense regulació fins d'aquí a 2 anys. (Segurament hi haurà gent que pensarà que no té de pensar en el registre electrònic fins d'aquí a 2 anys).

Ara bé, recordem que la mateixa Llei 39/2015 disposa d'una disposició derogatòria única, en la qual s'estipula que:

"Fins que, d'acord amb el que disposa la disposició final setena, produeixin efectes les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic ..." es mantindran en vigor certs articles de la Llei 30/1192 i la Llei 11/2007 .

Ens trobem doncs, que per certs aspectes de l'Administració electrònica haurem de seguir el que estableix la Llei 39/2015, però per a altres haurem d'anar en recerca del que estableixin la Llei 39/1992 i la Llei 11/2007.

 

Com afecta al gestor d'expedients?

En més d'una ocasió hem comentat que el gestor d'expedients serà una de les eines clau per fer possible l'Administració electrònica. I per aquest motiu, volem comentar com es pot veure afectat el gestor d'expedients.

L'article 70 de la Llei 39/2015 estipula que:

 • L'expedient tindrà format electrònic.
 • Es formarà mitjançant agregació de documents, proves, dictàmens, acords, notificacions i altres diligències ...
 • Haurà de constar còpia electrònica certificada de la resolució adoptada.
 • Quan sigui necessari remetre l'expedient electrònic, haurà de ser d'acord amb el que preveu l'ENI.

En aquest cas, no hi ha cap referència a cap de les previsions que han estat ajornades, per tant, entenem que aquest article 70 és d'obligatori compliment i la millor manera de complir-ho es mitjançant un gestor d'expedients i documents electrónic.

 

Com queda l'Administració electrònica?

En eCityclic creiem que aquesta nova demora en la implantació definitiva de l'Administració electrònica no reflecteix la realitat en què vivim i pot ser un perill per a les diferents administracions públiques.

Actualment s'ha demostrat en diferents municipis que la implantació de l'Administració electrònica és possible, i que es disposa tant de la tecnologia com el coneixement necessari per a fer-ho amb plena garantia d'èxit. Els recursos ja no són un problema.

La nostra recomanació és que les diferents administracions públiques segueixin el seu camí en la forma en què ho estaven fent. Aquesta modificació de la normativa no hauria de significar cap canvi en els seus projectes d'Administració electrònica. La transformació digital de les Administracions Pública ja no té a veure amb l'obligació normativa. És una necessitat social!

Algunos si, altres no?

Finalment ens agradaria llançar les següents preguntes:

Quina imatge voleu que ofereixi la vostra Administració pública?

Aneu a deixar que la vostra ciutadania no pugui realitzar un tràmit electrònic?

Com els direu a les empreses que no poden relacionar-se electrònicament?

Si un interessat, realitza una sol·licitud a través d'un altre Ajuntament que sí que ha implantat l'Administració electrònica, com li direu que us ho han d'enviar en paper?

 

Us animem a que seguiu endavant amb l'Administració electrònica.

Entre tots, hem d'impulsar la nova Administració Pública Digital! Per a tot el que necessiteu, podeu comptar amb els nostres serveis i solucions!

 

Publicat el 3 de setembre 2018
Comparteix a: