Ley 39/2015

Un impuls per a l'Administració Electrònica

El pròxim 2 d’abril de 2021 s’inicien els efectes de les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre de treballadors públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic, segons s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En la redacció inicial aquesta disposició final de la Llei 39/2015 establia la producció d’efectes de dites previsions als dos anys de l’entrada en vigor de la Llei, de 2 d’octubre de 2018, i aquesta data fou posposada pel Real Decret-llei 11/2018, de 31 d’agost, que establia l’inici d’efectes a partir del 2 d’octubre de 2020.

Però el Real Decret-llei 27/2020 va ampliar sis mesos més l’entrada en vigor d’aquests efectes de la Llei 39/2015.


Volsaber com disposar d'una Suite d'Administració Electrònica a la teva entitat?

Contacta amb nosaltres!

Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú

 

Objecte de la Llei 39/2015:

Tal i com apareix al BOE, número 236, publicat amb data 02/10/2015, l’objecte de la Llei és la regulació dels requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes les Administracions Públiques, incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les Administracions Públiques, així com els principis als que s’ha d’ajustar l’exercici de la iniciativa legislativa i al potestat reglamentària.

Tan sols mitjançant la llei, quan resulti eficaç, proporcionat i necessari per a la consecució dels fins propis del procediment, i de manera motivada, podrà incloure’s tràmits addicionals o diferents als contemplats en aquesta Llei. Reglamentàriament podran establir-se especialitats del procediment referides als òrgans competents, terminis propis del concret procediment per raó de la matèria, formes d’iniciació i fi, publicació i informes a recavar.

 

Àmbit subjectiu d'aplicació:

La Llei 39/2015 s’aplica al sector públic, és a dir a:

  • L’Administració General de l’Estat.
  • Les Administracions de les Comunitats Autònomes.
  • Les Entitats que integren l’Administració Local.
  • El sector públic institucional.

 

Com afecta la Llei 39/2015 a la ciutadania:

Aquesta Llei obliga a realitzar els tràmits amb l’Administració Pública a través dels canals telemàtics. Per a accedir a les notificacions electròniques es necessita disposar d’un certificat digital representatiu de la teva persona o empresa.

Vols consultar la totalitat de la Llei 39/2015? Pots fer-ho a través d’aquest enllaç al BOE.

 

L'Administració electrònica NO es posa en marxa al 2021

Potser pot semblar que l’Administració electrònica entri en vigor aquest abril, però no és per a res així. L’Administració electrònica ja duu anys funcionant a Espanya, tan sols estan aplaçats alguns dels efectes de les previsions que contempla la Llei 39/2015. De fet, en alguns d’aquests efectes la pròrroga no és l’entrada en vigor (ja que moltes administracions públiques disposes dels mateixos) sinó la disposició en els termes de la pròpia Llei 39/2015, referent a la interoperabilitat.

Si tens dubtes sobre el compliment de la Llei 39/2015 a la teva entiat, pots enviar-nos un correu a hola@ecityclic.com i un dels nostres consultors especialistes en Administració electrònica, gestió del canvi i transformació digital es posarà en contacte amb tu per a ajudar-te en tot el que necessitis.

 

Tot i que encara una mica per a poder eliminar del nostre vocabulari el terme “Administració electrònica” i conèixer-la simplement per Administració, ja que solament haurà de ser electrònica. Però des d’eCityclic estem convençuts que queda molt poc per a aconseguir-ho. Al nostre equip som especialistes en aconseguir oficines 0 paper gràcies a les solucions que formen la Suite d’Administració electrònica d’eCityclic. Vols saber-ne més? Contacta amb nosaltres i t’ho explicarem!

Publicat el 10 de març 2021
Comparteix a: