Intel·ligència Artificial en les Administracions Públiques

Quan sorgeix el concepte d’intel·ligència artificial (IA) a l’Administració Pública, a molts els assalta la por a ser substituïts per màquines i quedar-se sense el seu lloc de treball i aquesta por és precisament un dels factors de la resistència al canvi.

Tot i així, s’ha de canviar de perspectiva i veure-ho com una oportunitat de millora de la qualitat del treball de les persones, un pas més endins del camí de la transformació digital de les Administracions Públiques.

Amb la introducció de la intel·ligència artificial a les Administracions Públiques es poden automatitzar les tasques mecàniques que no requereixen capacitats humanes i així, alliberar al personal públic per a poder dedicar-se a tasques de millor qualitat com per exemple l’atenció a la ciutadania, que requereix un tracte personal i empatia.


Què és la intel·ligència artificial o IA?

Definir el significat d’intel·ligència artificial és complex, ja que correspon a un terme molt genèric en el món IT que s’ha debatut durant anys. De fet, la primera menció a aquest concepte es va realitzar al 1956, a Estats Units, en una reunió celebrada a Darmouth on es va afirmar que la intel·ligència artificial era aquella ciència i enginyeria que s’encarregava de construir màquines intel·ligents.

A dia d’avui, la descripció més aproximada seria, potser, dir que la IA és qualsevol tècnica que permet als ordenadors donar sentit a les dades de la mateixa manera que ho farien els humans.

No pretenen substituir ni reproduir el funcionament del cervell humà, sinó ampliar les seves capacitats. Per tant, la intel·ligència artificial persegueix aprofitar el millor dels humans, junt amb la capacitat informàtica de les màquines, per aconseguir solucions col·laboratives que donin com a resultat una interacció més natural entre humà i màquina.

 

Estratègia europea de dades i intel·ligència artificial

La Comissió Europea va presentar a mitjans de febrer de 2020 un document amb les idees i mesures per a una transformació digital per tota Europa. Segons la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, aquesta estratègia és l’ambició de donar forma al futur digital d’Europa, que ho abasta tot, de la ciberseguretat a les infraestructures crítiques, de l’educació digital a les capacitats, de la democràcia als mitjans de comunicació. Desitja que l’Europa digital reflecteixi el millor d’Europa: que sigui oberta, justa, diversa, democràtica i amb confiança de si mateixa. 

La Comissió Europea s’ha compromès a facilitar l’avenç científic, preservar el lideratge tecnològic de la UE i garantir que les noves tecnologies estiguin al servei de tots els europeus, de manera que millorin les seves vides al mateix temps que respecten els seus drets.

Europa posseeix tot el necessari per a convertir-se en un líder mundial en sistemes d’intel·ligència artificial (IA) que poden utilitzar-se i aplicar-se de forma segura. Existeixen excel·lents centres d’investigació, sistemes digitals segurs i una posició sòlida en robòtica, així com uns sectors manufacturers i de serveis competitius, que inclouen des de l’automatització a l’energia, passant per l’assistència sanitària o l’agricultura.

Sabent que els sistemes d’intel·ligència artificial poden ser complexes, la CE dicta que es necessiten normes clares. En els sectors de la salut, les activitats policials o el transport, els sistemes d’intel·ligència artificial han de ser transparents i poder-se traçar i garantir una verificació humana. Les autoritats han de poder provar i certificar les dades utilitzades pels algoritmes, com actualment fan els cosmètics, els turismes o les joguines. És necessari explicar amb dades no esbiaixades perquè els sistemes amb un elevat nivell de risc es desenvolupin de forma que el seu funcionament sigui l’adequat i es garanteixi el respecte als drets fonamentals, en particular la no discriminació.

Encara que, actualment, l’ús del reconeixement fàcil per a la identificació biomètrica remota estigui subjecte a una prohibició general i solament és possible en casos excepcionals, degudament justificats i proporcionats, supeditant-ho a salvaguardes i al compliment de la legislació de la UE o nacional, la Comissió Europea pretén iniciar un ampli debat sobre les circumstàncies que, en el seu cas, podrien justificar aquestes excepcions.

Totes les aplicacions d’intel·ligència artificial són ben rebudes en el mercat europeu sempre i quan compleixen amb les normes de la Unió Europea. 

 

Eines i aplicacions d'intel·ligència artificial per a l'Administració Pública

Actualment existeixen moltes eines amb intel·ligència artificial que s’han introduït ja en l’Administració Pública per a facilitar i millorar el dia a dia dels treballadors públics i de la ciutadania.

  • Xatbots: els assistents virtuals a les pàgines web ajuden a donar resposta a preguntes freqüents.
  • Millores d’usabilitat amb intel·ligència artificial: coneixem un cas de primera mà, ja que l’equip eCityclic vàrem instal·lar novetats a nivell d’intel·ligència artificial al portal web de l’Ajuntament de Mataró que permeten interpretar dades externes i obtenir coneixement sobre aquests per després millorar aspectes de navegació a la pàgina web. En el cas del portal web de l’Ajuntament de Mataró, gràcies a la IA, la web s’adapta a les necessitats de cada usuari que interactua amb l’Ajuntament.
  • Solucions IoT: la intel·ligència artificial unida a l’internet de les coses o IoT es coneix com AIoT. Aquestes noves sigles fan referència a la connexió de coses i  màquines perquè siguin el suficientment intel3ligents com per a operar per si mateixes, de manera àgil i espontània, en sistemes complexes. Per exemple, en un sistema de càmeres de seguretat, la tecnologia AIoT permetria que les càmeres no tan sols gravessin a una persona sinó que reconeixerien qui és la persona d’immediat. En entitats públiques, l’IoT s’utilitza sobretot en solucions de mobilitat o geolocalització.

Per altra banda, cal destacar que la intel·ligència artificial pot aplicar-se en diversos àmbits per a millorar els serveis públics, com per exemple en:

  • Justícia: actualment, al Regne Unit, ja s’està aplicant la digitalització a la presa de decisions administratives, en vista de que els fets d’una infracció de tràfic són molt directament associables a les seves sancions; així que és poc productiu i més lent fer intervenir a un treballador públic. La IA pot estalviar temps i recursos a les Administracions Públiques.
  • Sanitat: la IA pot servir per a detectar fraus en tractaments mèdics, analitzar i dissenyar la xarxa logística dels hospitals i centres mèdics, millorar l’estratificació de pacients, abastir de sistemes intel·ligents de previsió de la demanda de serveis sanitaris,...etc.
  • Smart Cities: les ciutats intel·ligents estan ja presents en gran part del nostre país, tal i com t’expliquem a “Gairebé la meitat dels espanyols viu en una Smart City”. I per a dotar-les de més intel·ligència, un sistema de mobilitat amb intel·ligència artificial per a alleugerar el tràfic urbà o sistemes de recollides de residus amb IA facilitarien molt la vida a la ciutadania.
  • Turisme: el turisme intel·ligent permetria conèixer els gustos i interessos dels turistes i poder adaptar l’oferta cultural de les localitats a les demandes dels potencials visitants.

 

L’Administració Pública té al seu abast un gran ventall de solucions, eines i plataformes que poden ajudar a la millora de les seves funcions amb automatitzacions, com per exemple amb la nostra plataforma de tràmits, que permet que la ciutadania realitzi tràmits online a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, generant el corresponent registre (sense necessitat de que una persona hagi d’anar posant el segell de registre en els documents que es presentin, ja que es realitza automàticament), o fins i tot, l’emissió de certificats amb el nostre gestor d’expedients. El qual, permet també, que es pugui donar assistència als treballadors de la funció pública i poder conèixer quins tràmits han de seguir un determinat procediment.

 

T’agradaria saber-ne més sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en les Administracions Públiques o desitges implantar una solució així?

Envia’ns un correu a hola@ecityclic.com i un dels nostres consultors especialistes en Administració Electrònica es posarà en contacte amb tu!

Publicat el 25 de març 2020
Comparteix a: