La Comissió Europea ha anunciat una nova iniciativa per a fomentar la reutilització de dades i la interoperabilitat en tota Europa.

L'estratègia europea de dades de febrer de 2020 va anunciar la creació de "Espais de Dades Europees" comunes en 10 camps estratègics, amb l'objectiu de superar barreres legals i tècniques existents per a l'intercanvi de dades i alliberar l'enorme potencial de la innovació basada en dades.


Amb tot això, la Comissió Europea ha presentat una nova proposta de Reglament sobre Governança de les Dades, que té com a objectiu facilitar l'intercanvi de dades entre sectors i Estats membre regulant l'ús de les dades. Aquesta norma complementària de la Directiva (UE) 2019/1024 sobre dades obertes i reutilització d'informació del sector públic, estableix un règim d'aplicació directa de caràcter obligatori en tota la Unió Europea amb el qual es pretén impulsar la reutilització de dades.

Aquest Reglament se centra, sobretot, en la protecció de la privacitat des del disseny i per defecte. Aquesta és la línia de la nova proposta: Implantar les bases d'un model normatiu reforçat en la protecció dels drets i interessos afectats, facilitant d'aquesta manera, les condicions jurídiques òptimes que serveixin per a impulsar la reutilització de la informació del sector públic amb les garanties adequades.

Llavors, podríem dir que la Llei de Dades és un nou Reglament proposat per la Comissió Europea amb el qual es pretenen establir regles harmonitzades relatives a l'accés i ús equitatiu de les dades. Aquesta iniciativa té com a objectiu oferir més dades per al seu ús i establir normes sobre qui pot accedir a quines dades i per a què fins pot utilitzar-los en tots els sectors econòmics de la UE.

Els espais de dades europees comunes reuneixen les infraestructures de dades i els marcs de governança pertinents per a facilitar la posada en comú i l'intercanvi de dades.

La creació d'espais de dades comunes i interoperables en tota la UE en sectors estratègics superarà les barreres legals i tècniques existents per a l'intercanvi de dades i, com a tal, alliberarà l'enorme potencial de la innovació basada en dades. Permetrà que les dades de tota la UE estiguin disponibles i intercanviats de manera fiable i segura. Les empreses, les administracions públiques i les persones a Europa tindran el control de les dades que generen, sabent que poden confiar en la forma en què s'utilitzen per a impulsar la innovació.

A mode resum podem dir que, per a transformar-se en una economia de les dades atractiva, segura i dinàmica, la Unió Europea:

  • Establirà normes clares i justes sobre l'accés a les dades i la seva reutilització.
  • Invertirà en eines i infraestructures de pròxima generació per a emmagatzemar i tractar les dades.
  • Unificarà forces en la capacitat europea de computació en núvol.
  • Posarà en comú les dades europees en sectors clau, creant espais de dades comunes i interoperables.
  • Dotarà als usuaris de drets, eines i capacitats per a mantenir el ple control de les seves dades.

Per finalitzar, podem concloure que, l'Estratègia Europea de Dades, és una iniciativa per a fomentar la reutilització de dades i la interoperabilitat a nivell social, la qual cosa permetrà generar riquesa i noves oportunitats per a la societat en el seu conjunt. 

Es preveu que, amb la llei europea de dades proposada al febrer de 2022, es generin 270000 milions d'euros de PIB addicional per als Estats membres de la UE d'aquí a 2028.

 

Publicat el 11 de agost 2022
Comparteix a: