Videoactes Generalitat Catalunya

Àudio Vídeo Actes eCityclic

Estem molt contents de poder anunciar que la Generalitat de Catalunya ha confiat en la solució de Vídeo Actes per promoure la transparència i Bon Govern dels seus Òrgans Col·legiats.

El nou Vídeo Actes ja és accessible des del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya: https://aplicacio.videoactes.gencat.cat/session/portadaPublica


Passa't a la nova forma de gestionar les sessions i actes

Descobreix com impulsar la videoactes!

El Vídeo Actes com a bona pràctica de Transparència

La Generalitat de Catalunya va anunciar la setmana passada el naixement del seu Vídeo Actes, que s’impulsa des de la Secretaria de Transparència per estendre-la com a bona pràctica (veure notícia).

D’aquesta forma es pretén promoure als òrgans col·legiats de la Generalitat l'ús del Vídeo Actes, que ja disposa d’un apartat específic en el Portal de Transparència de la Generalitat, facilitant l’accés a la ciutadania i fomentant un Govern Obert.

La solució d'Àudio Vídeo Actes

La plataforma AVA d’eCityclic, permetrà la gestió i generació de la vídeo acta de les sessions dels Òrgans Col·legiats.

Aquesta videoacta, que estarà signada amb certificat digital del secretari o secretària per donar garantia legal, constarà de dos documents:

  • Un document audiovisual amb la gravació de la sessió en format audiovisual, signat electrònicament.
  • I un document electrònic amb els punts de l'ordre del dia de la reunió, els acords corresponents i el corresponent enllaç a cada punt de l'ordre del dia en el vídeo.

Una funcionalitat important és la indexació automàtica de cada punt de l'ordre del dia i les intervencions en el vídeo. D'aquesta manera es facilita que la ciutadania pugui consultar àgilment que ha passat a la sessió i visualitzar únicament els apartats del seu interès.

També cal destacar que la solució permet no solament la publicació de la vídeoacta en diferit, sinó que també podrà publicar l'emissió en streaming.

Primeres sessions amb la Vídeo Acta del Departament de Territori i Urbanisme

La Generalitat de Catalunya ja he fet públic el seu espai de Videoactes, en el que es poden veure les primeres sessions que vam realitzar en el Pilot amb el Departament de Territori i Urbanisme.

Pots accedir a la part pública de la Videoactes aquí.

Espacio videoactas - Portal Transparencia Generalitat Catalunya

 

L’equip d’eCityclic agraïm la confiança depositada en nosaltres. Esperem que l’eina de VídeoActes, com a estri de transparència, sigui de gran servei i que pugui ser implantada en tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.

Publicat el 14 de juliol 2020
Comparteix a: