Ciudadanía Transparencia

La transparència en l'Administració Pública

Com cada mes, continuem amb un nou benefici de l'Administració electrònica.

Encara que són molts, hem seleccionat els més importants per poder donar a conèixer un tot el que pot aportar tant a les pròpies administracions públiques, la ciutadania i altres organitzacions.

En aquest mes de maig, parlarem d'un dels conceptes estrella quan parlem d'Administració electrònica: La transparència.


Què és la Transparència?

Tot i que és un dels conceptes més de moda en els últims anys, potser alguns encara no entenguin clarament a què ens referim quan parlem que l'Administració pública ha de ser completament transparent.

Doncs bé, la transparència part com a base del dret fonamental de l'accés de la ciutadania a la informació de l'Administració Pública.

Com tots sabeu, les diferents administracions públiques realitzen milions d'actuacions diàriament i totes elles haurien de ser realitzades sota els principis de neutralitat, objectivitat i imparcialitat. A més, evidentment, de seguir els procediments establerts per assegurar les garanties jurídiques de ciutadania, empreses i altres organitzacions.

L'accés a la informació de totes aquestes actuacions és clau per poder garantir que realment s'ha procedit correctament. I en cas contrari, l'ocultació d'algunes de les actuacions sempre ha anat de la mà d'irregularitats i fins i tot infraccions.

La transparència i l'accés a la informació

 

Aquí és on arriba el paper de la transparència; la facultat de totes les entitats públiques de facilitar l'accés a tota la seva informació.

Qualsevol persona hauria de poder saber què, quan, com, qui i per què s'han realitzat les actuacions polítiques. Hauríem de poder tenir accés a tota la informació que disposen les AA. PP.

 

Per què és tan important la transparència pública?

La pròpia Llei de Transparència diu que "només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació dels poders públics. "

Entenem, doncs, que estem en una societat que cada vegada exigeix una millor gestió per part de les administracions públiques i desitgen tenir un major control de tota l'activitat pública; sobretot pel que fa a la despesa pública.

Quin coneixement podem obtenir?

Aquest és l'aspecte clau per entendre la importància de la transparència. Pot semblar que a la ciutadania no li interessa aquest tipus de coneixement. Però són molts els aspectes del nostre dia a dia que ens agradaria saber sobre l'activitat pública:

  • Quin serà el salari de l'alcalde de municipi?
  • Quant s'hauran gastat en les obres d'aquest pavelló?
  • Quant ha de pagar aquesta empresa per la concessió d'aquests terrenys?

I així podríem estar hores i hores, ja que l'Administració Pública ens envolta allà on mirem.

 

El paper de l'Administració electrònica

Les noves tecnologies TIC han suposat un gran avanç en el foment de la transparència. Sense aquests avenços tecnològics potser no tindria raó de ser parlar sobre transparència.

Hem comentat que la transparència passa per fer accessible la informació de les AA.PP. a tota la ciutadania i empreses; sense les nous sistemes de la informació i els portals específics que s'han anat creant no seria possible.

L'Administració electrònica ha fet possible l'accés a la informació de la societat en la seva globalitat. Avui dia, qualsevol persona, en qualsevol part del món, pot accedir a la Seu electrònica o Portal de transparència d'un Ajuntament i accedir a tota la seva informació.

És aquesta facilitat d'accés la que fa que tingui sentit fomentar les bones pràctiques per part de les administracions públiques

 

Cóm es pot accedir a la informació pública?

Actualment les diferents administracions es veuen obligades a publicar la informació pública en una sèrie de portals en línia dissenyats específicament per a aquesta funció.

En eCityclic, com a empresa especialista en Administració electrònica, hem dissenyat diverses solucions de transparència entre les que quisiéremos destacar les 3 següents:

El portal de Transparència

Com el seu nom indica, es tracta de la plataforma de transparència per excel·lència. Està dissenyada i estructurada perquè les administracions públiques puguin garantir la transparència en la seva gestió i l'accés de la ciutadania a la informació pública.

A més, d'una manera molt intuïtiva ja que la informació sol estructurar en diferents àmbits com ara informació institucional, econòmica, contractes i subvencions, catàleg de tràmits ...

Per tant, el Portal de transparència és la principal eina per l'accés a la informació pública de qualsevol Administració Pública.  

El Àudio VídeoActa

Aquesta és una de les solucions més noves i que més èxit estan tenint en els últims mesos. El audiovideo Actes permet que es puguin publicar les sessions dels Òrgans Col·legiats (Ple, Junta de Govern Local, Comissions ...) en format audiovisual.

D'aquesta manera la transparència és màxima i adquireix una dimensió 3D en la qual la ciutadania no solament té accés a informació escrita, sinó que podran veure en vídeo totes les sessions.

Fins i tot es pot veure en directe (streaming) de manera que la transparència mai ha estat tan extensa i completa com la que s'ofereix a la nostra plataforma de Audio VídeoActa!

 

Portal de Transparencia

Publicat el 17 de maig 2018
Comparteix a: