Llei Administracio electrónica Octubre

La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú, ha estat una de les grans revolucions de l'Administració pública en els darrers anys. Una forta aposta per l'impuls d'una Administració cada vegada més electrònica.

I diem "cada vegada més electróncia" amb intenció de remarcar que és una legislació que va de menys a més; la mateixa Llei s'autoimposa una entrada en vigor per fases, de manera que deixa un espai de temps a les Administracions perquè puguin fer front a totes les obligacions que neixen del cos normatiu.

En aquest octubre de 2017, ha entrat en vigor una nova part de la Llei i en aquest post us explicarem de què es tracta.   Segueix llegint! 

 


A continuació us mostrem com ha anat, i seguirà, desarollándose aquesta Llei en els diferents mesos d'octubre:

Octubre de 2015

Com tots sabreu, en aquesta data es va aprovar la Llei 39/2015 en la qual el legislador va decidir impulsar l'eAdministració i d'aquesta manera començar el camí cap a la tramitació íntegrament electrònica, eliminant el paper i impulsant l'ús de la signatura digital, registre i arxiu electrònic, ENS, ENI, identificació electrònica i molts altres aspectes que prenen vida amb aquesta Llei.

A causa de la gran dificultat tècnica i de recursos que implica poder fer front a tot el que regula la mateixa llei, es va decidir correctament realitzar una entrada en vigor en diferents fases.

Octubre 2016

 • La data marcada per a l'entrada en vigor de la Llei.
  En la seva disposició final setena estableix:
  "Aquesta Llei entrarà en vigor l'any de la seva publicació en el« Butlletí Oficial de l'Estat."
   
 • No obstant això, les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor de la Llei »"
  Per tant, després de la seva publicació a l'octubre de 2015, la seva entrada en vigor (un any més tard) es va donar a l'Octubre de 2016.​
   
 • Es dóna inici al règim de Transitorietat.
  En general, aquestes disposicions transitòries regulen que les administracions podran seguir actuant de la mateixa manera que ho feien en aquelles previsions normatives que encara no produeixin efectes.

Octubre 2017

Ens trobem algunes disposicions transitiorias i finals, que adopten unes regles especials d'aplicació:

 • La disposició transitòria 2ª determina que:
  "Mentre no entrin en vigor les previsions relatives al registre electrònic i l'arxiu electrònic únic, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat s'han d'aplicar les regles següents:
  a) Durant el primer any, després de l'entrada en vigor de la Llei, es poden mantenir els registres i arxius existents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei.
  b) Durant el segon any, després de l'entrada en vigor de la Llei, hi haurà com a màxim, d'un registre electrònic i un arxiu electrònic per cada Ministeri, així com d'un registre electrònic per cada organisme públic. "

  Per tant, fins ara, es podia mantenir els registres i arxius existents que es tinguessin en el moment de l'entrada en vigor.
  A partir d'aquest octubre del 2017, hi haurà com a màxim d'un Registre electrònic per cada organisme públic.
   

 • La disposició final 5a permet:
  En el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la Llei, s'hauran d'adequar a la mateixa les normes reguladores estatals, autonòmiques i locals dels diferents procediments normatius que siguin incompatibles amb el que preveu aquesta Llei.

  Per tant, a partir d'aquest 01 de Octubre de 2017, totes les normatives reguladores estatals, autonòmiques i locals, han de ser adequades a la Llei 39/2015.

 

Octubre 2018

A l'octubre de l'any que es culminarà amb aquest procés seqüencial, i produiran efectes tota les previsions de la Llei 39/2015, acabant amb el termini de gràcia que otrgaba la disposició final setena:

"... No obstant això, les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor de la Llei »...."

Per tant, totes les administracions públiques han de complir amb aquestes últimes previsions normatives que encara no podien ser exigides. Un dels moments més crítics d'aquesta Llei, ja que serà quan finalment prenguin partida els conceptes més importants de l'Administració electrònica, però també els més difícils de complir: l'ENS i ENI.

Per tant, totes les administracions públiques han de complir amb aquestes últimes previsions normatives que encara no podien ser exigides. Un dels moments més crítics d'aquesta Llei doncs, serà quan finalment es hagi d'afrontar els conceptes l'Administració electrònica en la seva totalitat.

Comença el compte enrere cap a la total implementació de la Llei 39/2015. Sens dubte, una data molt important i un gran repte per a tots els organismes públics.

 

En eCityclic, oferim les solucions que permetran a totes aquestes Administracions poder complir amb aquesta regulació d'una forma pràctica, modular i ajustat a les necessitats de cada ens. No dubtis en contactar amb nosaltres si vols més informació jurídica o informació sobre les nostres solucions.

 
Publicat el 14 de novembre 2017
Comparteix a: