Pacte Verd Europeu

 

La degradació del medi ambient i el canvi climàtic de les últimes dècada representen una gran amenaça pel món. Per a combatre aquest repte, a mitjans de desembre de 2019, la Comissió Europea va presentar el Pacte Verd Europeu com a fulla de ruta per a aconseguir una economia sostenible per a la Unió Europea.

És la primera vegada que es presenta un pla estratègic per a eradicar completament les emissions de CO2. La idea és aconseguir que Europa sigui climàticament neutra al 2050 i per a aconseguir-ho la UE haurà de retallar els gasos emesos en un 40% pel 2030.

El vicepresident executiu, Frans Timmermans, ferm defensor del Pacte Verd Europeu declara que “estem en una situació d’emergència climàtica i mediambiental”. El Pacte Verd Europeu representa una oportunitat per a millorar la salut i el benestar de la nostra ciutadania mitjançant al transformació del nostre model econòmic.”


Què és el Pacte Verd Europeu?

Segons l’Ursula Von Der Leyen, actual presidenta de la Comissió Europea i exministre de Defensa d’Alemanya, el “Pacte Verd Europeu és la nova estratègia de creixement que contribuirà a reduir les emissions, així com a crear llocs de treball”.

El Pacte Verd Europeu és la resposta al canvi climàtic i mediambiental, així com als reptes socials que comporten. Aconseguir un canvi d’aquestes característiques no és fàcil, per això es requereix la mobilització i el recolzament de la ciutadania i dels governs de tots els països europeus.

Per a impulsar l’ús eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i circular s’ha incorporat una fulla de ruta amb una sèrie d’accions que la UE proposa:

 • Ser climàticament neutra d’aquí a 2030.
 • Protegir la vida humana, la fauna i la flora, reduint la contaminació. Ja que segons els experts estem vivint la sexta extinció massiva amb la pèrdua accelerada d’espècies animals, la primera provocada pels humans. Des de l’any 1500 s’han extingit més de 320 vertebrats terrestres i de les espècies que sobreviuen, la seva població ha disminuït una mitja d’un 25%.
 • Ajudar a les empreses a convertir-se en líders mundials en productes i tecnologies netes. En la indústria europea s’utilitza a dia d’avui només un 12% de materials reciclats.
 • Contribuir a garantir una transició justa i integradora.

                                             

Beneficis del Pacte Verd Europeu per a la ciutadania

Aquesta estratègia de transformació europea està orientada a assolir que la ciutadania obtingui un major benestar i una millora de la salut:

 • Envasos reutilitzables o reciclables, menys residus. Objectiu que es pretén aconseguir amb el Pla d’Acció d’Economia Circular.
 • Aliments més saludables gràcies a la reducció de plaguicides i fertilitzants. I en conseqüència, productes més respectuosos amb el medi ambient en els comerços.
 • Més punts de recarrega per a cotxes elèctrics, de manera que es fomentin els vehicles no contaminants.
 • Millores alternatives de transport públic, ja que el transport representa un 25% de les emissions contaminants.
 • Renovació d’habitacles, escoles i hospitals.
 • Reducció de les factures energètiques, el 40% del consum actual correspon als edificis.
 • Major qualitat de l’aire, l’aigua i el sòl a través de la descarbonització del sector de l’energia, degut a que la producció i l’ús de l’energia representa més del 75% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE.

 

Existeix finançament pel Pacte Verd Europeu?

Si, s’ha creat l’anomenat Fons de Transició Justa amb el que es calcula que es mobilitzaran fins a 100.000 milions d’euros en inversions durant el període de 2021-2027 en un fons de transició per a convèncer als països que dubten, sobre tot als de l’Est. Aquest pla d’inversió provindrà tant de fons públiques com privades.

Es calcula que complir els objectius actuals en matèria de clima i energia per a 2030 requerirà 260.000 milions d’euros d’inversió anual addicional, el que representa aproximadament l’1,5% del PIB de 2018.

 

Pacte pel Clima i la Llei de Clima Europea

La previsió de la Comissió Europea contempla llençar al març del 2020 el Pacte pel Clima amb l’objectiu de donar veu i comesa a la ciutadania en el disseny de noves accions, la difusió d’informació, l’inici d’iniciatives de base i la presentació de solucions que altres poden repetir.

Junt a aquest Pacte, l’Ursula Von Der Leyen, va anunciar que desitjava presentar a la vegada una nova llei a nivell europeu, la Llei de Clima Europea per a fer la transició climàtica irreversible a la UE, el que suposarà dotar d’una perspectiva climàtica a tots els sectors econòmics. Amb aquesta llei es convertirà el compromís polític en una obligació jurídica i en un incentiu per a la inversió.

A més a més, també es preveu que aquesta primavera la Comissió Europea presenti l’Estratègia de Biodiversitat per a 2030, la nova Estratègia Industrial, el Pla d’Acció de l’Economia Circular, l’Estratègia “de la granja a la taula” d’alimentació sostenible i propostes per a una Europa sense contaminació.

 

 

Sembla ser que el Pacte Verd Europeu sembla ha estat ben acollit, ja que el 95% dels europeus considera que la protecció del medi ambient és important i de fet, el 77% afirma que la protecció del medi ambient pot impulsar el creixement econòmic.

Esperem que des de les Administracions  Públiques Espanyoles es recolzin aquestes noves estratègies i lleis per a aconseguir una Europa verda i una societat que pugui viure en ciutats intel·ligents, no contaminants i saludables.

 

Webinar Tendències Administració Electrònica

Publicat el 5 de febrer 2020
Comparteix a: