SOA

Tota organització ha d’estar orientada als serveis que ofereix i, sobretot, les Administracions Públiques, per les que els serveis a la ciutadania són la part substancial del seu ésser.

L’Administració Pública requereix oferir serveis online com a part de la seva transformació digital, processar cada cop majors quantitats d’informació, processos i esdeveniment complexes, i intercanviar informació entre diferents Administracions i Organismes, independentment de les plataformes tecnològiques i aplicacions utilitzades per les diferents administracions. SOA o l’Arquitectura Orientada a Serveis supera el concepte clàssic d’integració de les aplicacions per a donar pas a la interoperabilitat i la compatibilitat de les mateixes. L’enfoc SOA aplicat a l’Administració Pública permet solucionar les diferències tecnològiques provocades per la descentralització, integrant les diferents tecnologies existents en portals dirigits a la ciutadania.


Vols rebre les nostres novetats?

Subscriu-te a la nostra newsletter

Què és l'Arquitectura Orientada a Serveis?

 

L’Arquitectura Orientada a Serveis de client, coneguda també com a SOA per les seves sigles en anglès, és un concepte d’arquitectura de software que defineix la utilització de serveis (programes o rutines que realitzen una funció específica) per a donar suport als requisits del negoci.

El que permet, l’Arquitectura Orientada a Serveis, és la creació de sistemes d’informació ampliables, versàtils i flexibles que poden ajudar a les organitzacions a impulsar el rendiment i, al mateix temps, reduir costos d’IT i millorar la flexibilitat en els processos del negoci. A més a més, brinden una forma ben definida d’exposició i invocació de serveis (comunament però exclusivament serveis web), el qual facilita la interacció entre diferents sistemes propis o de tercers.

SOA proporciona una metodologia i un marc de treball per a documentar les capacitats de negoci i dona suport a les activitats d’integració i consolidació de les dades de qualsevol organització.

L’Arquitectura Orientada a Serveis és una potent aliada a l’hora de dur a terme la gestió de grans volums de dades (dades al núvol i jerarquies de dades).

 

Beneficis de l'Arquitectura Orientada a Serveis (SOA)

El benefici principal d’aquesta Arquitectura Orientada a Serveis és la reutilització dels seus components. Permet reaprofitar els desenvolupaments de serveis que es realitzen en un moment determinat per a la creació d’altres serveis, i per tant, permet disposar de majors serveis en el menor temps possible.

Els serveis creats o desenvolupats han de seguir una sèrie de requeriments per a poder identificar com poder accedir als mateixos i poder disposar, així, d’un catàleg comprensible i reutilitzable.

Les aplicacions en els entorns de SOA manquen de sentit individual, ja que o bé és un conjunt de serveis, o bé és en si mateix un servei per a un altre sistema major.

Com a avantatge de l’optimització d’inversió per mitjà de la reutilització s’aconsegueix la interoperabilitat entre aplicacions i tecnologies heterogènies. Quan les aplicacions i sistema s’inclouen en el codi WSDL, estan disponibles de forma universal per a qualsevol desenvolupador d’aplicacions de l’empresa que desenvolupi una aplicació actual.

Altres beneficis de l’Arquitectura Orientada a Serveis són:

 • Augment de l’eficiència en els processos.
 • Amortització de la inversió realitzada en sistemes.
 • Reducció de costos de manteniment.
 • Facilita l’adaptació al canvi, amb la integració amb sistemes heretats.
 • Foment de la innovació orientada al desenvolupament de serveis, acords amb el dinamisme de mercat. Es modernitzen els sistemes obsolets per raons econòmiques, funcionals o tècniques.
 • Simplificació del disseny, optimitzant la capacitat d’organització.

 

Procés de transició a l'Arquitectura Orientada a Serveis (SOA)

Per a abordar un projecte SOA s’ha de partir d’una concepció estratègica del negoci, alinear tots els elements instrumentals –sistemes, processos, informació, aplicacions cap al nucli de l’Administració, que són els serveis a la ciutadania, . requereix un enfoc global.

Si es desitja dur a terme el procés de transició a SOA, els administradors i els desenvolupadors han de tenir en comptes els següents aspectes:

 • L’Arquitectura Orientada a Serveis no és nova, pel que serà vital adquirir coneixement suficient sobre la SOA i els Web Services antes d’estructura el pla.
 • SOA és molt més que un software de desplegament. Es requereix d’un anàlisi de les tècniques de disseny i desenvolupament per a avançar amb garanties d’èxit.
 • El procés de transició a SOA ha de realitzar-se de forma gradual i tenint en compte que implica un gran canvi en la forma de treballar per a tots els treballadors.

Les entitats que ja treballen amb SOA però busquen optimitzar els seus resultats amb Data Services, hauran de tenir en compte que s’ha de:

 • Ser exigent amb el servei escollit, evitant extrems i perseguint la coherència.
 • Entendre els serveis com a alguna cosa limitada i no com una aplicació completa.
 • Aplicar la màxima simplicitat a l’hora de dissenyar.
 • Garantir l’alta disponibilitat i escalabilitat dels serveis.

Aquesta optimització és la via més indicada per a superar les limitacions que emmalalteixen a un projecte SOA, a través de la visualització de dades que ajuda a evitar:

 • Falta de disponibilitat del servei dependent: que es dona quan aquests serveis encara no estan implementats i resulta en temps d’inactivitat o en la construcció de components redundats.
 • Falta de disponibilitat de recursos: pot succeir quan els recursos s’ha de compartir entre diferents equips de desenvolupament.
 • Restriccions de temps: la variable indefectiblement associada a tot projecte i que marca una de les limitacions més importants.
 • Canvi de comportament del servei dependent: que, no només invalida els fluxos de treball presents, sinó que també incideix en la consistència de les dades.

 

Esperem haver resolt els teus dubtes en aquest post sobre l’Arquitectura Orietnada a Serveis (SOA), tot i que si t’ha quedat alguna pregunta en el tinter recorda que pots escriure’ns i preguntar-nos a hola@ecityclic.com .  

Publicat el 20 de abril 2020
Comparteix a: