Taula rodona experiència web eCityLab

Casos reals de solucions en entorn web

Durant la jornada d’eCityLab van tenir el plaer de comptar amb tres taules rodones d’experiències reals. La primera d’elles, dedicada a les experiències en l’entorn web fou moderada pel Marc Vicente, Responsable de Projectes Web d’eCityclic i va comptar amb la participació en remot des de Logroño de la Mª Jesús Valiño, Cap del Servei de Sistemes d’Informació i Arxiu del Parlament de la Rioja, i de manera presencial amb el Joaquín Meseguer, Director General de Transparència i Bon Govern de la Junta de Castilla y León, i amb el Toni Cebrián, Tècnic de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró.


Experiència de l'Ajuntamento de Mataró 

A l’Ajuntament de Mataró s’ha realitzat una renovació completa de la seva web municipal, www.mataro.cat. Una renovació emmarcada dins d’un procés de transformació digital tant intern com extern de l’entitat. És a dir, un procés de transformació en el que no només s’ha tingut en compte com l’ajuntament es volia comunicar amb la ciutadania sinó també com la organització anava a posar en marxa aquest procés de canvi.

“El nostre objectiu de renovació de la web era fer un canvi radical a nivell de tecnologia, look & fell, usabilitat i edició”. – va comentar el Toni Cebrián.

 

Perquè Plone com a CMS? 

“Vam escollir Plone com a gestor de continguts perquè vam utilitzar Open CMS durant 10 anys, un CMS amb tecnologia Java, però la gestió a nivell d’usuaris i arquitectura de la informació era complicada i vam decidir apostar per la usabilitat a nivell de front office per a la ciutadania i backoofice per a la gestió de l’ajuntament. I també volíem provar innovació com la intel·ligència artificial.” – va explicar Cebrián.

Abans de fer l’elecció, des de l’Ajuntament de Mataró van sol·licitar pilots amb tres gestors a totes les empreses i van testejar i avaluar cada un d’ells. Finalment, van veure que Plone era el millor.

“La seguretat, la innovació, la usabilitat i la facilitat de gestió per a mi eren imprescindibles.” – va dir en Toni sobre el canvi de CMS.

Actualment uns 60 usuaris treballen en el portal, tot i que de forma recorrent, ho fan uns 20 usuaris. Número que s’ha incrementat notablement, ja que anteriorment tan sols 3 usuaris eren capaços de gestionar el contingut a través de codi HTML. I és que Plone ofereix autonomia per a editar landing pages o microsites de manera fàcil per a qualsevol usuari/a.

Toni Cebrián a la izquierda y Joaquín Meseguer a la derecha

El Toni Cebrián a l'esquera i el Joaquín Meseguer a la dreta

Quan des de l’Ajuntament de Mataró van detectar que les persones de 25 a 35 anys accedien a la web des de dispositius mòbils, van decidir dissenyar la web amb el concepte mobile first, d’aquesta manera, es generen continguts pensats exclusivament per a la versió mobile (no es mostra el mateix a una persona que accedeix a la web per mòbil que a una que ho fa per desktop/escriptori). “Les Administracions hem de tenir en compte la usabilitat i accessibilitat” – sentencia Cebrián.

“Ens vam posar en mans d’eCityclic i la relació entre les persones fou excel·lent. Com han entès la problemàtica de la nostra organització ha estat la clau.” – va dir Cebrián. I nosaltres tan sols podem agrair la seva aportació i confiança depositada en el nostre equip i tecnologia.

 

Experiència de la Junta de Castilla y León 

Castella i Lleó té 2.248 municipis, més de la quarta part del total d’Espanya. I la Junta de Castilla i León han decidit implantar un Portal de Transparència per a totes les entitats locals. I des d’eCityclic, ens sentim afortunats de ser els encarregats del desenvolupament d’aquest Portal de Transparència multi entitat.

“Estem tramitant actualment la futura llei de transparència, perquè l’actual deixava fora de l’àmbit d’aplicació a les entitats locals. I veient que tenien tant pes, no podien quedar-se fora de la futura llei de transparència. En el debat intens que hem tinguts amb la federació regional de municipis i províncies de la nostra comunitat autònoma, l’argument era que no podríem complir. Per això, volíem oferir-los un portal senzill per a gestionar tot el que s’ha de  tenir per a complir amb l’entrada en vigor d’aquesta nova llei.” – va comentar el Joaquín Meseguer.

A la pregunta, com creus que us beneficiarà aquest projecte de multi entitat?, Meseguer, ho tenia clar:

“Primer, en manteniment: tenir una plataforma per a cada un dels portal és una bogeria. Hem de generar economies d’escala. Així s’estalviaran costos de servidors. Segon, en usabilitat: que els usuaris sàpiguen com funciona i respongui de manera fàcil. I tercer, en imatge: és important, tots volem aparèixer bé i amb elements customitzables.”

Per al Joaquín, aquest nou projecte contribuirà a la millora de la transparència de les entitats locals de manera senzilla. Per a ell l’eina ha de ser senzilla d’ús perquè les persones no tenen coneixements previs d’aquest tipus. És important que l’eina tingui baix cost o cap per a les localitats. Per a totes les localitats és molt important que l’eina permeti dissenyar el portal amb determinats elements que són específics dels ajuntaments i cap vol perdre la seva identitat a l’hora de comunicar-se amb la ciutadania.

“Ens hem beneficiat de la pandèmia, ha estat una gran experiència d’aprenentatge, perquè la informació és una informació primordial. En el portal de dades obertes de la Junta de Castilla i León hem tingut 4 milions d’usuaris nous, és un referent. La demanda i les visites, reflecteixen la utilitat que pot tenir la informació.” – assegura Meseguer.

Joaquín Meseguer exponiendo su caso a la derecha, al lado, Toni Cebrián

El Joaquín Meseguer exposant el seu cas a la dret, al costat, el Toni Cebrián

Què són els Living Lab? I perquè els utilitza la Junta de Castilla y León? 

Els Living Lab (o laboratoris socials o vivents) són una cosa que venim fent les Administracions Públiques per a testejar la utilitat i el benefici que pot reportar determinades solucions per a la ciutadania.” És un lloc on experimentar, per a presentar a la ciutadania si els agrada o no els projectes tecnològics, i incloure el feedback en el projecte – davant aquestes declaracions del Director General de Transparència i Bon Govern de la Junta de Castilla y León, queda clar que en la seva comunitat donen una gran importància a la reacció de la ciutadania a les noves eines i plataformes d’Administració Electrònica.

 

Experiència del Parlamento de la Rioja  

La relació entre eCityclic i el Parlamento de la Rioja va començar al 2006 amb el projecte del desenvolupament web, la intranet i el microsite de transparència. Actualment, estem treballant en el desenvolupament d’un nou portal de transparència i dades obertes.

La nostra gestió del canvi fou una alliberació perquè partíem d’una web que tenia tots els continguts distribuïts en dos sistemes, independents, amb dret associat de llicències de software. La web estava construïda amb un CMS propietari amb limitacions funcionals i tècniques, estava obsolet. A més era molt poc flexible i amigable pels usuaris editors i, per altra banda, el sistema que teníem per a consultes web de tota l’activitat parlamentària era un sistema desenvolupat a mida en Java però amb una base de dades propietària. En aquest sentit, fou una alliberació i un avanç positiu. Va suposar un canvi positiu perquè Plone ofereix una interfície senzilla i intuïtiva, així com eines per a fomentar el treball en grup.” – comenta la Mª Jesús Valiño.

M. Jesús Valiño conectada en remoto

M. Jesús Valiño connectada en remot

La Cap del Servei de Sistemes d’Informació i Arxiu del Parlament de la Rioja comenta que fou fàcil perquè tenien un sistema restrictiu. Actualment tenen 20 usuaris actius i processos automàtics que carreguen informació internament.

Com a Administració, la ciutadania és la destinatària principal de la informació de la web del parlament. Partint d’aquest objectiu, el plantejament de continguts inicials es va basar en el site anterior i se’n va afegir alguns nous.

Primer, es van fer reunions amb el servei de sistemes (supervisades pel lletrat major del parlament, amb  tots els responsables dels serveis administratius de la càmera i amb el personal de gabinet i es va deliberar la seva organització, així com nous continguts).

A continuació, es van estudiar els continguts i finalment es van aprovar i es va assignar la responsabilitat per a la publicació i el manteniment.

Sens dubte, per a l’equip d’eCityclic és tot un orgull treballar amb i pel Parlamento de la Rioja. Estem desitjant crear nous projectes tecnològics junts.

Volem agrair als tres ponents la seva participació, exposició i disponibilitat per a compartir amb tots les seves experiències i el seu dia a dia amb les solucions d’Administració Electrònica.

 

 

Si no vas poder veure la taula rodona en directe t’animem a veure-la ara en diferit:

 

 

 

 

 

 

Publicat el 22 de juny 2021
Comparteix a: