Teletrabajo en la Administración Electrónica

El teletreball ha canviat la forma de treballar a nivell mundial

Avui en dia ningú té dubte que el teletreball és un pilar fonamental a la nostra societat i, encara que la seva implantació no ha arribat del mode més òptim (és a dir, amb una correcta planificació, amb formació prèvia i amb recursos suficients), no hi ha dubte que ha vingut per a quedar-se tant en les Administracions Públiques com en el sector privat.

Tot i la seva instauració s’ha donar per obligació o millor dit, per necessitat, degut a la situació de la pandèmia, en l’actualitat el teletreball ja ha quedat instaurat i ha estat objecte de regulació amb la voluntat de dotar d’un marc jurídic que doni una mica de llum a les normes de joc i doti de certa seguretat jurídica.

 


Així fou com vam viure a eCityclic l'arribada del teletreball

Llegir ara

Regulació del teleterball per a les Administracions Públiques

S’ha de dir que ja existia una regulació anterior que habilitava el teletreball com:

  • L’Acord marc Europeu sobre Teletreball, signat el 16 de juliol de 2022 a Brussel·les.
  • I el propi Estatut dels Treballadors, que es  referia al treball a distància (tot i que solament aplicable al personal laboral).
  • També la ja derogada Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, recollia una “habilitació per a la regulació del teletreball” en la seva disposició final sexta.

Tot i així, fins a la data no hi havia hagut una implantació generalitzada com l’actual en l’àmbit de les Administracions Públiques. A diferència de l’empresa privada, on s’ha invertit molt més en aquest factor.

Així doncs, tot i existir un marc jurídic per a això, les Administracions Públiques en general (tot i que hi ha algunes excepcions) no han anat avançant en aquest terreny d’una manera gradual i planificada pel que davant la situació actual han tingut hagut d’adoptar mesures ràpidament i gairebé sense planificació.

Ara, amb el Real Decret-llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball en les administracions públiques i de recursos humans en el sistema nacional de salut per a fer front a la crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, es modifica el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic (TREBEP), introduint el nou article 47 bis que estableix una regulació mínima del teletreball.

Per tant, el teletreball és el futur, igual que ho és l’Administració Electrònica. És necessari planificar en les institucions no tan sols un pla d’implantació (recursos, temps i eines) sinó també un pla de gestió del canvi. S’ha de proporcionar als usuaris els coneixements necessaris i, sobre tot, vèncer les reticències culturals que pugui haver en relació a aquesta modalitat de treball.

 

Les eines d'Administració Electrònica faciliten el teletreball en les Administracions Públiques 

Si et preguntes quines eines poden facilitar el teletreball a les Administracions Públiques o com es poden evitar hackejos i mantenir un bon protocol de ciberseguretat exercint teletreball, et recomanem que llegeixis el post que vam escriure quan es va iniciar la revolució del teletreball a causa de la crisis sanitària, “Teletreball a eCityclic pel Covid-19”.

Tot i que t’avancem que totes les solucions d’Administració Electrònica que oferim a la Suite d’eCityclic, com el Gestor d’Expedients, el PAM, la Seu Electrònica, el Portal de Transparència i el Portal de Dades Obertes, entre moltes altres, estan pensades i dissenyades per a ser accessibles des de qualsevol lloc i dispositiu, per tant, faciliten la mobilitat i el teletreball als treballadors de les Administracions Públiques.

En aquesta roda veuràs d’un cop d’ull totes les solucions que formen la Suite d’Administració Electrònica d’eCityclic by SEMIC.

A eCityclic by SEMIC estem al costat dels nostres clients per a ajudar-los en aquest procés de transformació digital gradual realitzant un acompanyament dels usuaris per a aconseguir una Administració Electrònica completa. Vols més informació? Contacta amb nosaltres aquí.

 

 

Publicat el 30 de abril 2021
Comparteix a: