Administració electrònica ecològica snse papers

Una Administració ecològica i sense papers

De nou, com en cada mes d'aquest any, vam llançar un post en el qual parlarem sobre un dels avantatges que ofereix l'Administració electrònica.

En aquest mes de Juliol, ens centrem en els avantatges per al medi ambient de la nova Administració sense papers.

Segueix llegint!


Per què una Administració sense paper?

L'Administració electrònica ofereix un gran nombre d'avantatges, i un dels principals és l'eradicació del paper.

En altres publicacions (com aquesta), hem parlat de la necessitat i obligació per a les administracions de funcionar sense papers.

En la mateixa Llei 39/2015 s'argumenta que “ una Administració sense paper basada en un funcionament íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d’eficàcia i eficiència, en estalviar costos a ciutadans i a empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats.”

Afegeix que “en efecte, la constància de documents i actuacions en un arxiu electrònic facilita el compliment de les obligacions de transparència, ja que permet oferir informació puntual, àgil i actualitzada als interessats.”

Aquests punts segurament siguin els més destacats i importants a l'hora de parlar d'Administració electrònica: major eficiència administrativa i major seguretat jurídica.

 

Podrem funcionar sense paper?

L'ús de paper ha estat de vital importància per poder mantenir les relacions entre les diferents administracions (Ad Intra) i les relacions amb la ciutadania i empreses (Ad Extra).

De fet, és habitual que la ciutadania perdi confiança si realitzen els seus tràmits en paper. Encara que estan equivocats.

No hem d'oblidar que el paper ha estat simplement la millor opció mentre no teníem altres alternatives.

Les noves tecnologies TIC, han ofert aquesta nova alternativa que iguala i supera notablement les prestacions que ofereix el paper. Recordem que els preceptes de la pròpia Llei 39/2015 i l'ENS, estableixen que els documents han de ser conservats en un format que permeti garantir la seva:

 • Autenticitat
 • Integritat
 • Conservació del document

I a més aquesta tecnologia permet la seva:

 • Traçabilitat
 • Inalterabilitat
 • Segellat de temps
 • Registre d'evidències
 • Signatura digital
 • I altres prestacions com la interoperabilitat.

En conclusió, s'ha de combatre la por / nostàlgia a l'ús del paper mitjançant la informació i argumentació que la tramitació electrònica no és només una alternativa, sinó que una millor opció que l'ús del paper.

 

Estalvi en paper i recursos

L'Administració sense paper suposa un gran estalvi per a les administracions a causa dels següents grans aspectes:

 • Estalvi en tones de paper.
 • Estalvi en tòner per a la impressió dels documents.
 • Estalvi en correu postal.
 • Estalvi en espai físic per a l'emmagatzematge.
 • A més de l'estalvi en temps a causa de la major agilitat i eficiència que aporta la tramitació electrònica.

Per poder apreciar el valor econòmic que es podria arribar a estalviar cada administració pública fem referència al mètode Standard Cost Model (SCM) desenvolupat per la Comissió Europea:

 • El cost del tràmit presencial són uns 80 € de mitjana.
 • El cost del tràmit telemàtic són 5 € de mitjana.

Podríem estimar que en municipis de 50.000 habitants on es poden arribar a fer més de 100.000 expedients electrònics i generar al voltant d'1 milió de documents digitals, s'obtindria un estalvi de més d'1,5 milions d'euros.

És evident que, contra major nombre de tràmits electrònics es realitzin, més gran serà l'estalvi. Així que ja ho sabeu:

Contra major grau de transformació digital disposi la vostra Administración, més estalvi estareu generant.

Aquestes dades són molt prometedors, i quan s'hagi generalitzat l'ús de l'Administració electrònica, es podria arribar a estalviar milers de milions d'euros en tota l'administració pública en el seu conjunt.

Sens dubte, val la pena treballar-hi.

 

El paper i mediambient

No podem oblidar un dels aspectes més beneficis de la nova Administració "zero paper".

L'estalvi per cada tràmit electrònic no és únicament econòmic. El paper és un recurs natural que es fabrica a partir de les fibres cel·luloses dels arbres.

Tots som conscients de la importància d'estalviar paper i d'aquesta manera evitar la tala arbres.

De nou, volem aportar xifres que ajuden a comprendre les dimensions d'aquest estalvi en paper:

 • S'estima que amb un arbre es podrien fabricar 12.000 fulls de paper.
 • En un municipi d'uns 50.000 habitants es pot arribar a realitzar al voltant d'1 milió de documents digitals.
 • Això suposaria deixar de talar més de 80 arbres anualment.

Deixem a la vostra pròpia imaginació i càlcul, quants arbres pot suposar si en tots els municipis d'Espanya s'aconsegueix implantar l'Administració sense paper.

 

Les nostres solucions per a una Administració sense paper

En eCityclic, com marca jove i conscienciada, estem orgullosos de poder oferir solucions que permetin aquest gran benefici per al medi ambient.Algunos de las soluciones más destacadas en este ámbito son:

 

Esperem que us hagi agradat aquesta publicació, i si voleu més informació sobre nosaltres o les nostres solucions no dubtis en contactar. T'estarem esperant!

Publicat el 18 de juliol 2018
Comparteix a: