Projectes estratègics

Projectes estratègics

Crea, publica i gestiona els plans estratègics i d'actuació municipal

  • Ajuda a complir els objectius
  • Ofereix indicadors d'execució
  • Gestor de projectes i planificació
  • Rendició de comptes

Sobre la nostra solució...

Una solució integral entorn web que permet fer transparents els plans estratègics de l'Ajuntament, donant a conèixer els objectius i línies d'actuació en els pròxims anys. 
La plataforma també disposa d'una eina de gestió de projectes per a poder treballar sobre les actuacions, indicadors i tasques de cada pla.

Plans estratègics: L'eina de gestió del PAM (Back End) permet la creació i configuració de “N” Plans. La plataforma és intuïtiva de manera que es facilita generar els diferents nivells estratègics, indicadors i actuacions de cada pla.

Gestor de projectes: La plataforma també incorpora una eina de gestió de projectes en el qual es poden assignar responsable, tasques, dates límit i l'estat de cada actuació per a poder fer un seguiment de cadascuna.

Publicació i rendició de comptes: La ciutadania pot conèixer les propostes del *PAM i l'estat d'execució en temps real. Es disposen d'indicadors per a facilitar la visualització de cada objectiu.
A més, es fomenta la participació ciutadana, i pot valorar (positiu o negatiu), enviar comentaris o compartir en les xarxes socials socials cadascuna de les accions.

Plataforma tecnològica: El PAM s'ofereix en un portal web ja desenvolupat i adaptable, amb un Disseny atractiu i intuïtiu, multi-plataforma i responsive.
En el Back End es pot gestionar el propi menú de la plataforma, així com els elements destacats.

Ja confien en nosaltres

Vols més informació de la solució?