Anexaclic: El gestor d'expedients Online - Ajuntament de Bellpuig

L'Ajuntament de Bellpuig ha confiat en eCityclic per a la implantació d'un gestor d'expedients Digital. Sens dubte, un gran i important pas cap a la innovació i transformació digital del qualsevol ens públic.

Imatge de Anexaclic: El gestor d'expedients Online - Ajuntament de Bellpuig

En concret s'ha realitzat subministrament, implantació i posada en funcionament d'Anexaclic com a solució de gestió interna modular i integrada que ja està proporcionant a l'Ajuntament de Bellpuig una gestió administrativa digital, intel·ligent i sostenible.

Descripció de Anexaclic

Anexaclic permet la gestió i la signatura de documents, registrar, realitzar tot tipus de procediments d'expedients fent ús de les noves tecnologies i donant compliment a les noves normatives: Llei 39/2015 i Llei 40/2015.

La solució incorpora una plataforma d'integració amb tots aquells sistemes i plataformes externes necessaris per satisfer els requisits d'interoperabilitat exigits per la normativa referent a la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions, passarel·les de validació de certificats electrònics, bústies de notificacions telemàtiques, etc. ..

A més, ens agrada destacar que Anexaclic garanteix la disponibilitat, l'accés, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de dades, de les informacions i els serveis que es gestionen.

Característiques Tècniques d'Anexaclic

Les principals característiques de la solució que s'ha implantat són :

 • Usuaris il·limitats sense cost
 • Accessible totalment en entorn web responsive i compatible amb els principals navegadors
 • Adaptat per al funcionament íntegre en dispositius mòbils i tablets
 • Entorn visual i intuïtiu per facilitar el funcionament i la gestió del canvi als seus usuaris
 • El sistema permet realitzar l’administració diària de l’eina de forma autònoma per part de l’usuari
 • Permet l’edició en línia de documents, es a dir, es pot modificar un document directament amb el processador de text. Compatible amb MS Office i Open Office
 • Gestió integrada al disposar els mòduls de: gestió documental, Registre entrada i Registre Sortida, Porta signatures, Expedients i Tercers.
 • Disposa de serveis web per a totes les funcionalitats de l’eina, per tal de facilitar la integració i la interoperabilitat.
 • Repositori únic de documents amb control d’integritat, traçabilitat d’accions i copies de seguretat
 • Possibilitat d’allotjament al núvol o als servidors propis del client
 • Sistema multiplataforma, escalable i compatible amb qualsevol sistema de base de dades.

Gestió del Canvi

Un dels aspectes més importants en qualsevol projecte d'implantació d'una solució tan potent i innovadora com Anexaclic, és saber gestionar el canvi dels anteriors mecanismes i la correcta adaptació i implantació del nou sistema de gestió.  En aquest cas vam oferir un servei d'implantació i activació durant un període de 3 mesos, en què es van crear grups de treball a l'Ajuntament de Bellpuig amb la intenció de poder col·laborar i ser assessorats pel nostre equip de tècnics i especialistes en Administració Pública digital.

Una perfecta adaptació amb la solució gràcies a la gran agrupació que es va formar per part del propi Ajuntament de Bellpuig, que en tot moment ha unit forces entre els diferents departaments d'informàtica, secretària i els grup polítics.

Tipus de projecte: Gestión interna,