Àudio Vídeo Actes - Ajuntament de Còrdova

L’ajuntament d’aquesta ciutat utilitza l’eina d’Àudio Video Actes per gestionar tota la documentació que es genera als plens municipals (convocatòries, actes, sessions, etc.). Els regidors poden distribuir la convocatòria de les sessions plenàries i publicar les gravacions dels plens en format àudio i amb plena validesa legal. Els ciutadans accedeixen a les gravacions dels plens que es publiquen indexades i poden consultar-les de principi a fi o bé per intervenció. 

Veure l'Àudio Vídeo Actes de l'Ajuntament de Còrdova

Imatge de Àudio Vídeo Actes - Ajuntament de Còrdova

Tipus de projecte: Transparencia,