Audio Video Actes - Ajuntament de Premià de Mar

En aquest projecte l'Ajuntament de Premià de Mar ha confiat en els nostres serveis per a implantar la nostra solució Àudio Vídeo Actes.

Aquesta solució de Àudio‐Vídeo Actes permetrà a l'Ajuntament de Premià de Mar gestionar l'enregistrament i la publicació de les seves actes municipals en format digital i amb plena validesa legal. 

Veure l'Àudio Vídeo Actes de l'Ajuntament de Premià de Mar

 • Audiovideo Actas Ayuntamiento de Premià de Mar firma validez legal
 • Audiovideo Actas Ayuntamiento de Premià de Mar vista ciudadanía
 • Audiovideo Actas Ayuntamiento de Premià de Mar

Caracteristiques del PleDigital:

L'eina està pensada per satisfer a tots els interessats en les actes. Per aquest motiu disposa de diferents vistes per al contingut públic, l’administrador i els regidors.

Una solució que permet gestionar les actes des de el seu inici fins a la seva publicació gràcies al:

 • Control de fluxos de treball per a signar i publicar les actes o els fitxers que formen part de les actes de forma independent, amb una màxima capacitat de recerca.
 • Sistema de distribució i notificació per a regidors, gestió d’òrgans col∙legiats, membres, subscriptors, usuaris i rols.

També permet una àgil gestió de les actes, que permet emmagatzemar la informació:

 • Dades sobre l’acta
 • Ordre del dia
 • Extracte de l’acta
 • Àudio del ple
 • Vídeo del ple
 • Resolució de President
 • Acta completa
 • Annex a l’acta o altres documents.

Tipus de projecte: Transparencia,