Àudio Vídeo Actes - Ajuntament d'Osca

Aquest projecte ha consistit en l'elaboració del portal de Àudio Vídeo Actes per l'Ajuntament d'Osca.

La solució permet que l'Ajuntament pugui gestionar la publicació i consulta de la documentació relacionada amb les sessions municipals i les actes en format d'àudio i/o vídeo. 

  • Audiovídeo Actas Ayuntamiento de Huesca Vista Ciudadanía
  • Audiovídeo Actas Ayuntamiento de Huesca Vista Video
  • Audiovídeo Actas Ayuntamiento de Huesca Vista Miembros

Aquest projecte ha consistit en l'elaboració del portal de Àudio Vídeo Actes per l'Ajuntament d'Osca.

La solució Àudio Vídeo Actes permet que l'Ajuntament pugui gestionar la publicació i consulta de la documentació relacionada amb les sessions municipals i les actes en format d'àudio i/o vídeo.  Facilita la generació de les actes dels plens municipals, en format multimèdia i amb firma electrònica, per a donar plena validesa legal. Permet als membres col·legiats consultar la documentació i el vídeo-àudio de la sessió firmats pel responsable amb el rol de firma assignat i desplaçar-se als punts de la sessió concrets o per intervencions.

A més, s'ha realitzat la implantació d'un portal públic, integrat en el web municipal de l'Ajuntament d'Osca, que permet als ciutadans la consulta de la documentació publicada y la reproducció  del àudio-vídeo, amb la possibilitat de fer-ho per punts de la sessió o per intervencions.

Veure l'Àudio Vídeo Actes de l'Ajuntament d'Osca

Tipus de projecte: Transparencia,