Àudio vídeo Actes – Ajuntament Igualada

A l’Ajuntament d’Igualada, la capital de l’Anoia, tenien la necessitat d’implantar una solució d’Àudio vídeo Actes per a gestionar, publicar i consultar les actes municipals dels òrgans col·legiats en un entorn visual i flexible, adaptat als dispositius mòbils i amb disseny responsive. Per això, van decidir escollir la plataforma d’Àudio vídeo Actes d’eCityclic, que a més de permetre tot l’anterior, té plena validesa legal.

 • Plataforma AVA Ajuntament Igualada
 • Plataforma AVA Ajuntament Igualada

Característiques de la plataforma d'Àudio Vídeo Actes de l'Ajuntament d'Igualada

Aquest sistema de gestió, publicació i consulta d’actes i sessions plenàries disposa de diferents vistes pel contingut públic, l’administrador i els regidors. I a més:

 • Control de fluxos de treball per a firmar i publicar les actes o els fitxers que formen part de les actes de forma independent, amb una màxima capacitat de recerca.
 • Disposa d’un sistema de distribució i notificació per a regidors, gestió dels òrgans col·legiats, membres, subscriptors, usuaris i rols.
 • Gestió àgil de les actes que permet emmagatzemar la informació de:
  • Dades sobre l’acta.
  • Ordre del dia.
  • Extracte de l’acta.
  • Àudio del ple.
  • Vídeo del ple.
  • Resolució del President.
  • Acta completa.
  • Annex a l’acta o altres documents.
 • Funcionalitats:
  • Llistat i cerca de plens.
  • Visualització de vídeos.
  • Indexació del vídeo que permet visualitzar la sessió per intervencions.
  • Alta de nous plens.
  • Modificació / actualització dels plens.
  • Eliminació dels plens.
  • Llista de distribució i/o comunicació classificada per grups administrables.
  • Sistema d’aprovació mitjançant Workflow i signatura electrònica.
  • Publicació a la web o a la Seu electrònica.
  • Portal propi pels membres dels òrgans col·legiats, en el qual podran accedir als plens i als seus documents signats abans de ser publicades.
  • Comunicació als membres dels òrgans dels plens amb nous documents.
  • Administració dels membres dels òrgans col·legiats i control i plens.

Marc legal

Com hem comentat al principi del text, aquesta plataforma té plena validesa legal, doncs l’ús d’aquesta eina està emparada per la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic que preveu expressament la possibilitat de realitzar les gravacions de les sessions i que el fitxer resultant d’aquestes passi a formar part de l’acta com a document digital.

A banda d’aquesta normativa, el seu ús té base legal en altres normatives:

 • Llei 59/2003m de 19 de desembre, de signatura electrònica.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquem Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
 • Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Automatic ProductION

El sistema de realització automàtica IOn permet la producció audiovisual dels plens municipals, la seva emissió per a streaming i la seva gravació per a realitzar les actes i posteriors consultes, sense costos de producció amb una moderada inversió. La qualitat de la producció és HD.

Els usuaris podran seguir el ple municipal allà on siguin, gràcies a la seva difusió per internet, i ho veuran amb una qualitat creativa similar a la d’una producció amb realitzador i operador de càmera. La producció per a l’ajuntament serà gratuïta gràcies a l’automatització.

 

Aprofitem per a agrair a l’Ajuntament d’Igualada per confiar en l’equip d’eCityclic un cop més. Si desitges veure el seu portal d’Àudio vídeo Actes pots fer-ho fent clic en aquest enllaç.

 

Tipus de projecte: Transparencia,