Àudio Video Actes - AMB

L’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) requeria un sistema per a la gestió de la publicació de les actes i la gravació de les sessions plenàries del Consell Metropolità per a la posterior publicació a la web www.amb.cat . Ara, gràcies a eCityclic poden posar a disposició de visualització i lectura les sessions i actes per a tota la ciutadania, fomentant així la transparència.

Imatge de Àudio Video Actes - AMB

AMB

L’AMB és l’administració pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una conurbació urbana formada per 36 municipis, on viuen més de 3,2 milions de persones.

Fou al juliol de 2011 quan, per l’acord amb la Llei 31/2010 aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, es va constituir com a administració pública. Des d’aquell moment, l’AMB substitueix les tres entitats metropolitanes vigents fins a aquella data: la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Entitat del Medi Ambient i l’Entitat Metropolitana del Transport.

 

El repte

Les seves necessitat eres, per una banda, disposar d’una plataforma d’Àudio Vídeo Actes per a guardar la documentació i fitxers digitals resultants de les sessions dels plens i reunions de l’entitat.

Per una altra banda, poder gestionar les actes de manera fàcil, agilitzant la distribució de les convocatòries als membres col·legiats amb informes de lectura i accés a la documentació distribuïda.

I per últim, poder tenir un canal des d’on fer públiques les actes per a la ciutadania.

 

La solució

La implementació d’una plataforma d’Àudio Vídeo Actes. L’ús d’aquesta eina està emparada per l’article 17 i l’article 18 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

L’Àudio Vídeo Acte disposa de múltiples funcionalitats: llistat i cerca de plens; visualització de vídeos; indexació del vídeo que permet visualitzar per intervencions; visualització de les intervencions per ponents; alta de nous plens; modificació / actualització de plens; eliminació de plens; llista de distribució i/o comunicació classificada per a grups administrables; sistema d’aprovació mitjançant Workflow i signatura electrònica; publicació a la web o a la Seu electrònica; portal propi pels membres dels òrgans col·legiats, en el qual poden accedir als plens i als seus documents signats abans de ser publicats; comunicació als membres col·legiats dels plens amb nous documents; administració dels membres dels òrgans col·legiats i control de quins plens i documents del mateix han accedit i en quina data; diversos perfils i rols.

 

El resultat final

Amb la plataforma d’Àudio Vídeo Actes, ara AMB, pot gestionar la publicació de les actes en format digital i amb total validesa legal. Disposa de 3 vistes: una pel contingut públic (fomentant així la transparència i el bon govern), una altra d’administració i una tercera pels membres col·legiats.

L’eina d’Àudio Vídeo Actes ha aconseguit suplir les seves necessitats i poden controlar els fluxos per a signar i publicar les actes o els fitxers que formen part de les actes de forma independent, amb una màxima capacitat de cerca.

La gestió àgil de les actes els permet emmagatzemar la informació següent: dades sobre l’acta, ordre del dia, extracte de l’acta, àudio del ple, vídeo del ple, resolució del President, acta completa i annexes o altres documents.

 

Agraïm que AMB hagi confiat en el nostre equip i esperem que segueixi fent-ho en futurs projectes d’Administració Electrònica.

Tipus de projecte: Transparencia,