Multiportal Web - Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida, en la seva intenció d'oferir una eina perquè els ajuntaments dels municipis de la zona poguessin disposar d'un Portal Web Municipal, ha confiat eCityclic per al desenvolupament a mida d'un multiportal web perquè cada un d'aquests municipis pogués crear i autogestionar el seu propi Portal Web Municipal!

 

 

Imatge de Multiportal Web - Diputació de Lleida

Descripció del projecte Multi-Portal Web Municipal

Solució tecnològica multi-portal basada en plataformes de gestió de continguts (CMS) i portals de serveis, per suportar de forma centralitzada, escalable, eficient i segura les Webs dels municipis i altres entitats locals de la província de Lleida.

Projecte Multi Portals Web

 

Característiques tècniques dels Portals Web

La solució tecnològica que hem desenvolupat per la Diputació de Lleida per als ens del seu territori és de codi obert i estàndard (amb una gran comunitat darrere) i sense cost de llicències. Les seves característiques són les següents:

• Servidor d'aplicacions Zope
• Llenguatje de programació amb Python
• Gestor de continguts Plone
• Sistema operatiu CentOS Linux

Es considera de màxima importància per al desenvolupament de plataformes web per a les Administracions Públiques dotar-les de màxima seguretat. Per aquest motiu a continuació s'ha triat la millor solució del mercat per a la Diputació de Lleida en qüestió de seguretat.

A més, en referència al disseny web, s'han seguit els següents criteris:

 • Estandardització del mercat.
 • Compatibilitat, possibilitat d'exportació, importació i migració.
 • Reutilització (en futurs estàndards).
 • Usabilitat (facilitat en l'ús).
 • Escalabilitat (possibilitat de creixement).

Contingut de cada portal web

Els llocs webs tindran com a mínim els següents continguts i funcionalitats:

 • Informació
  • Imatg corporativa del Ajuntament
  • Informació bàsica del Ajuntament:
   • Alcalde i Òrgans de govern
 • Regidories
 • Noticies i actualitat
 • Directori de serveis i personal del Ajuntament
 • Normatives Municipals
 • Calendari Municipal i Agenda
 • Informació urbanística
 • Ennlaços a les eines AOC
 • Contacte a tècnics municipals
 • Pregons
 • Història
 • Informació turística
  • Informació estàndar
 •  Cercador de continguts del portal
  • Cercador online
 • Participació:
  • Taulell d'anuncis
  • Enquestes, seguiment de enquestes, sondejos d'opinió, etc.
  • Eines de participació ciutadana en la proposta i pressa de decisions en diversos temes del àmbit municipal
  • Butlletins, Notificacions i serveis SMS
 • Tramitació:
  • Possibilitat de tramitar amb les diferents administracions.
   • Tràmits: possibilitat d'elaborar formularis per a la comunicació entre entitats (per exemple: Formulari de reserva d'hores a assistents socials o metge) 
   • Integració amb els tràmits de l'AOC e-TRAM
 • Possibilitat de crear seccions o apartats segons de crear secciones o apartados según las necesidades concretas de cada sitio web.

Creació de cada portal web

La idea d'aquest projecte és que el multiportal web permeti crear els portals web als diferents municipis de la porvíncia de Lleida. En concret, els ajuntaments i altres entitats locals podran crear l'estructura bàsica del seu portal web municipal en qüestió de minuts i de forma molt senzilla. D'aquesta forma amb pocs clics, disposaran de:

 • El seu propi portal web municipal.
 • Amb el seu disseny corporatiu (logotip, colors i font personalitzada).
 • Podran triar entre diferents layouts.
 • Apartats principals del web, enllaçats en el corresponent menú.
 • Aplicacions auotmatizadas, com el feed de notícies, o el visualitzador de Xarxes Socials.
 • Integració amb altres aplicacions, com el Portal de Transparència.
 • Creació automàtica de l'Avís legal i política de privacitat.

Els passos a seguir per aquesta creació són molt pocs i ràpids:

 1. Panell d'inici, on es mostraran els portals web creats i permet crear-ne de nous.
 2. Assistent de creació d'un nou portal web, en cas d'incloure el camp "INE" s'integrarà amb les dades del Portal de dades obertes / Portal de Transparència.
 3. Pantalla de mostra de com queda creat de forma instantània un nou portal web.

Finalment, s'hauran de crear els continguts en cada un dels apartats web mitjançant el CMS Plone, d'una manera molt simple que no requereix coneixements informàtics.

Creador MultiPortal Web Municipal

Tipus de projecte: Comunicación,