Portal de transparència i dades obertes - AOC

Amb la nostra eina de portal de transparència i dades obertes, l'AOC pot oferir a diferents entitats públiques catalanes, la possibilitat de configurar un portal de transparència i dades obertes, l'AOC pot oferir a diferents entitats públiques catalanes, la possibilitat de configurar un portal de transparència i dades obertes per complir amb la normativa relativa a la promoció de l'Administració Pública Digital i per fomentar la participació ciutadana. 

Imatge de Portal de transparència i dades obertes - AOC

Tipus de projecte: Transparencia,