Portal Web i Plataforma de Tràmits Online - Ajuntament de Montblanc

L'Ajuntament de Montblanc ha confiat en els serveis de eCityclic per a realitzar el desenvolupament i la implantació de diverses solucions amb l'objectiu de millorar la comunicació amb la ciutadania, afavorir la promoció del municipi i facilitar l'accés a la informació i tramitació online dels seus tràmits administratius.

En aquest projecte s'han oferit les solucions de:

 • Web Àrea de turisme de Montblanc
 • Web municpal de l'Ajuntament
 • Plataforma de Tràmits Online

 • Portal de Tràmits
 • Portal Web
 • Portal Web
 • Portal Web
 • Portal Web

Portals Web

Per a  la creació dels portals web es va decidir una solució "clau en mà", basada en els serveis de desenvolupament web i posicionament al món digital i en un CMS (gestor de continguts) especialitzat per al desenvolupament de portals web de les Administracions Públiques del sector turístic (Plone, www.plone.org ), que ofereix un alt nivell de seguretat i amb fonts de codi obert, que permet complir els requisits necessaris per garantir l'assoliment dels objectius i, per tant, l'èxit del projecte.

Els punts més destacats en el desenvolupament dels portal web han set:

 • El gestor de continguts Ploneés 100% de codi lliure
 • El Portal és adaptable a terminals mòbils
 • L'objectiu principal ha set el posicionament en els cercadors
 • S'ha optimitzat 'ús e les xarxes socials
 • La importació i depuració dels continguts anteriors
 • La formació dels usuaris de l’aplicació.

Veure el projecte:

Portal web del Ajuntament de Montblanc

Portal web de l'Àrea de Turisme 

 

Portal de Tràmits Online

L’objectiu de l'Ajuntament de Montblanc va ser oferir un millor servei als ciutadans de forma visible, fent que les relacions amb l’administració siguin més fàcils, fluides i transparents, incidint principalment en la comoditat, flexibilitat, agilitat i adaptabilitat.

La Plataforma de Tràmits Online, ha permès la possibilitat d’incorporar en la seva web un avançat sistema de gestió de tràmits administratius on es poden definir i configurar els tràmits associant la informació sobre un procediment administratiu a un formulari configurable.  D'aquesta forma l'Ajuntament de Montblanc ofereix als seus ciutadans i empreses que realitzin tràmits i gestions amb l'administraicó vía online.

A més, una de les característiques més destacades de la plataforma és la seva integració amb altres sistemes de gestió de tràmits (com per exemple els serveis del consorci de la AOC), que permten una major interoperabilitat de l'ens.

Veure el Portal de Tràmits Online

Tipus de projecte: Tramitación,