Portal web municipal - Ajuntament de Parla

Amb un disseny i uns continguts accessibles a través de qualsevol dispositiu mòbil o tauleta(disseny responsive), el portal web municipal de l'Ajuntament de Parla compta amb un gestor de continguts que permet una millor gestió interna i actualització de continguts i també facilita més accessibilitat a la ciutadania. També s'ha integrat dins del portal un sistema de geolocalització per enviar queixes i suggeriments relacionats amb el municipi, indicant el punt concret al qual fan referència. 

Veure projecte

Imatge de Portal web municipal - Ajuntament de Parla

Tipus de projecte: Comunicación,