Portal Web Municipal: Institut Municipal d'Esports de Sevilla

En aquest projecte hem realitzat un Portal Web per al "Instituto Municipal de Deportes de Sevilla".

Un site web que proporciona suport a una nova forma de relació amb els usuaris, facilitant-los-hi tots els tràmits administratius, així com proporcionar un valor afegit al utilitzar les noves tecnologies disponibles. A més, el portal web permet millorar la comunicació i la promoció del IMD cap a fora, automatitzant els principals processos d'administració.

Veure projecte

 

  • Portal Web IMD Sevilla
  • Página Web
  • Gestor de Trámites
  • Mapa Interactivo

Descripció del Projecte:

En aquest projecte s'ha desenvolupat una solució "clau en mà", bassada en els serveis de desenvolupament Web i en un CMS (gestor de continguts) especialitzats per a la creació de portals web de les Administracions Públiques (Plone, www.plone.org ), que ofereix un alt nivell de seguretat i amb fonts de codi obert, que compliran amb els requisits necessaris per garantir l'assoliment dels objectius, i per tant, l'èxit del nou portal web del IMD (Instituto Municipal de Deportes de Sevilla).

El gestor de continguts del nou site, es de fàcil intuïció i permet ser utilitzat per el personal no tècnic. També disposa de diferents nivells d'accés amb diferents funcionalitats: usuari anònim, usuari amb identificació (amb diverses tipologies i funcionalitats) i treballador del IMD.

Ens agradaria destacar una característica especial del web: Hem adaptat tot el portal al nivell d'accessibilitat exigit per a persones amb discapacitat,  arribant al nivell d'accessibilitat doble A.

A més, el portal web ha set sotmès a una auditoria externa de seguretat i ha set superada amb èxit.

Pots trobar més informació sobre la nostra solució de portals web aquí.

Tipus de projecte: Comunicación,